MATE sistemi alata za TRUMPF stil probijačice

MATE nudi sveobuhvatan raspon alata za TRUMPF probijačice kroz tri sistema alata:

 • MATE Trumpf Style sistem (Standard TRUMPF / Konvencionalni sistem alata) je osnovno rešenje za minimalno ulaganje i maksimalnu kompatibilnost sa TRUMPF alatima ostalih proizvođača
 • MATE QuickLock™ sistem za lakši i brži rad – efikasno centriranje probijača i prstena pomoću ojačanog sistema “ključ-kanal”
 • MATE NEXT™ insert sistem za maksimalno iskorišćenje alata i najniže troškove probijanja po rupi upotrebom ismenjivog vrha probijača i podloški za produženju zonu oštrenja
MATE QuickLock™

MATE Trumpf Style linija alatnih elemenata je potpuno kompatibilna sa alatima koje proizvodi TRUMPF i druge kompanije. MATE linija donosi prošireni proširen izbor “push-on” uretanskih svlakača kao i produžen radni vek matrice usled veće dužine oštrenja:

 • 1.5mm (+0.5mm u odnosu na TRUMPF), odnosno +50%

MATE je u osnovnoj Trumpf liniji primenio nekoliko svojih inovacija kao što su:

 • ravnomeran zazor u uglovima matrice
 • precizni i ojačani orijentacioni kanali
 • potpuno vođeni (Fully Guided) alati za isecanje

Svlakači mogu raditi u “kontaktnom” (striper dodiruje lim u procesu probijanja – za veće debljine) i u “lebdećem” (striper ostaje iznad lima, ne ostavlja otisak, za tanke i reflektivne materijale).

Napredna alatna legura M4PM™ se primenjuje (kao standardna opcija) na alatima:

 • Svi standardni Trumpf-style probijači: Size 0 i Size 1
 • Svi QuickLock™ probijači Size 1
 • Svi NEXT™ probijači Size 40 i 76
 • Svi Trumpf-style probijači Size 5 i Size 10 za Multi Tool
 • Sve Trumpf-style matrice Size 5 i Size 10 za Multi Tool
 • Svi LongLife™ inserti: probijač i matrica
MATE NEXT™ sistem probijača za TRUMPF

Čelični svlakači
za deblje materijale, otporni na deformacije i lom, upušteno otvaranje: veća dužina oštrenja za deblje materijale, može se postaviti u “lebdeći” (ne dodiruje lim)

Čelični svlakač (striper)

Uretanski svlakači
smanjena buka, nema otisaka čak i na poliranom aluminijumu, smanjeno uvijanje lima kod perforacije za tanje materijale, probijanje u blizini deformacije, ne podržava nibling

Uretanski svlakač (striper)

Matrice imaju konstantan zazor u uglovima a dužina oštrenja je 1.5mm. Izrađene su od D2 alatnog čelika a dostupne opcije su:

 • SlugFree Light – zadržavanje otpada za tanke limove
 • EasyView – raspoznavanje različitih zazora pomoću obojenog prstena
SlugFree patent za zadržavanje otpada

MATE nudi TRUMPF Style Multi-tool probijače i matrice svih tipova a za multitool 5 i 10 nudi i sam nosač (odnosno alatnu stanicu). Elementi su potpuno kompatibilni sa elementima koje proizvodi TRUMPF.

 • 4 & 6 Station Multi Tools

  TC 190R, TC 200R, TC 500R, TC600R
  MATE proizvodi: probijače i matrice

 • 5 & 10 Station Multi Tools

  TC “1000” series models
  MATE proizvodi: probijače, matrice i nosače

Preporučena maksimalna debljina materijala pri probijanju u multi-tool stanicama iznosi: 3.2mm. Najveći mogući prečnik probijača iznosi 16mm i 10,5mm (u zavisnosti od alatne stanice). Podržani su i profilisani probijači za isecanje.

ISSUU on-line pristup MATE katalogu TRUMPF  stil alata:
http://issuu.com/koplas/docs/orodje_za_prebijalne_stroje_trumpf