MATE Maxima™ prevlaka & Nitride kaljenje

Osobine materijala koji se probija značajno utiču na radni vek alata. Zahtevni materijali se mogu grupisati prema dve ključne osobine: materijali sa izraženim vezivnim osobinama (adhezivnost) osobinama (npr. inoks, aluminium) i materijali sa izraženim abrazivnim osobinama (npr. fiber-staklo). Za obradu zahtevnih materijala MATE je razvio dva tipa opcionog tretiranja alata:

  • Maxima Coating – povećava tvrdoću alata, sprečava vezivanje materijala na probijač
  • Nitride – povećava tvrdoću alata, smanjuje vezivanje materijala na probijač
Probijači sa Maxima™ prevlakom

Maxima prevlaka za altne čelike specijalno razvijana za probijanje lima. Probijač postaje otporniji na habanje a glavni efekat je lakše odvajanje materijala od površine alata. Maxima je višeslojna prevlaka je sačinjena od cirkonijuma (Zr, lat. zirconium), titanijuma (Ti) i nitridnih jona (N3). Kada se nanese na površinu MATE alatnih čelika ponaša se kao barijera između probijača i materijala koji se probija čime se postiže efekat podmazivanja. Maxima tako značajno poboljšava svlačenje materijala sa probijača smanjenjem trenja – karakterističnog za ovu fazu probijanja. Smanjeno trenje dovodi do manjeg zagrevanja materijala a time i do manjeg taloženja metalnog “mulja” na stranicama probijača – tako da je ukupni radni vek alata značajno produžen.

Maxima je posebno preporučen kod probijanja “lepljivih” materijala (inoks, aluminijum…) koji imaju izražene vezivne (adhezivne) osobine. Praktični testovi su pokazali da Maxima povećava radni vek alata 2 do 10 puta.

Levo: poređenje probijača sa Maxima™ prevlakom i Nidride tretiranja
Desno: probijač nakon Nitride tretiranja

Nitride je toplotno tretiranje uz utiskivanje azotnih jona (nitrida, N3–) u unutrašnju strukturu alatnog čelika čime se poboljšava radni vek probijača pri probijanju tankih limova sa izraženim abrazivnim ali i vezivnim osobinama. Preporučljivo je za probijanje obe grupe zahtevnih materijala: sa vezivnim i abrazivnim osobinama.