SBM-M S2: Obaranje ivice

LISSMAC SBM-M S2 omogućava dvostrano (istovremeno) obaranje rezne ivice kod laserskog sečenja, high-definition plazma sečenja, sečenja vodenim mlazom i probijanja.

Modeli SBM-M serije su opremljeni sa po dva alatna sklopa sa gornje i dva sa donje strane. Alatni sklopovi (stanice, glave) su namenjeni pre svega skidanju umerene pucne i zaobljavanju ivice lima. Radni komad se može obraditi sa gornje, donje ili sa obe strane istovremeno.

LISSMAC SBM-M S2 1000

LISSMAC SBM-M S2 1000

SBM-M 1000 S2 SBM-M 1500 S2

Radna širina

1000 mm

1500 mm

Obrada površine

⤓⤒

sa obe strane istovremeno

Podržana debljina materijala

0,5 – 50 mm

Podešavanje brzine dopremanja/obrade komada i debljine

Podešavanje brzine dopremanja/obrade komada i debljine

Gornje i donje stanice je moguće koristiti i podešavati potpuno nezavisno. Debljina materijala se podešava elektronski kao i režim rada alatnih sklopova (stanica).

Rešenje za istovremenu obradu obe strane lima i ravnomernu potrošnju brusnog alata

Rešenje za istovremenu obradu obe strane lima i ravnomernu potrošnju brusnog alata

  • Operater ima mogućnost uključivanja i isključivanja pojedinih stanica kao i da vrši jednostranu obradu materijala – isključivanjem gornjih ili donjih alata.
  • Za zamenu alata (kaiševa sa S modulima) je potrebno svega nekoliko minuta.
  • Primenjen princip obrade lima garantuje ravnomernu potrošnju brusnog alata jer alat napada materijal bočno u odnosu na osu kretanja – dopremanja – komada.
  • Podržani materijali: standardni čelik, hromnikl (inoks), crni čelik, ugljenični čelik, gvožđe, bakar, galvanizovani, pocinkovani, mesing…
  • Ponuđen model mašine nije namenjen obradi aluminijuma
Proces obrade S alatom

Proces obrade S alatom

Prikaz bočnog napada na materijal

Prikaz bočnog napada na materijal

Četiri stanice za obaranje ivice (S) su raspoređene sa gornje i donje strane. Namenjene su skidanju sekundarnih pucni i zaobljavanju ivice lima u jednom prolazu. Dva para alata se kreću u suprotnim smerovima čime je obezbeđena raznomerna obrada svih ivica lima. Alat napada lim po vertikalnom preseku zbog čega vrši rad na samoj ivici lima bez posledica na ostalim (horizontalnim) površinama lima. Zbog ove osobine predstavlja pogodno rešenje za obradu lima na kome se već nalazi zaštitni sloj (folija, pocinkovani lim, galvanizovan lim…).

Alati za dve S stanice koje su ponuđene u ovoj konfiguraciji dolaze montirani uz mašinu i uključeni su u cenu. Sva upravljačka elektronika je u skladu sa VDE1 standardima.

Mašina je u skladu sa svim EEC propisima o bezbednosti korišćenja (CE).

 

Radne karakteristike

SBM-M 1000 S2

SBM-M 1500 S2

Radna širina

1000 mm

1500 mm

Maks. debljina materijala

50 mm

50 mm

Min. debljina materijala

0.5 mm

0.5 mm

Raspon brzine dopremanja komada

0 – 4 m/min

0 – 4 m/min

Min. dimenzije komada za dvostranu obradu

150 x 50 mm

150 x 50 mm

Min. razmak postavljanja komada na transporter

50 mm

50 mm

Nosivost radnog stola (maks. težina materijala) *

300 kg

450 kg

* Postoje modeli mašina sa povećanom nosivosti radnog stola (650kg po metru širine)

Katalog u PDF formatu: Metal Processing – de_en