Imcar HI-TECH 4-Rolo Hydraulic

Automatska hidraulička mašina za rolovanje lima pomoću četiri valjka sa početnim pred-savijanjem, savijanjem (rolovanje) i završnim do-savijanjem – iz jednog stezanja i prolaza. Bočni valjci koji vrše predsavijanje su hidraulički pogonjeni a upravljanje je računarsko (CNC) uz mogućnost nadogradnje upravljačke jedinice. Elektronsko upravljanje hidrauličkim agregatom omogućava visoke performanse, dugotrajnost i smanjene troškove održavanja.

IMCAR HI-TECH Hydraulic - automatski četvorovaljak

IMCAR HI-TECH Hydraulic – automatski četvorovaljak

HITECH 4Rolo: raspored valjaka i princip savijanja

HITECH 4Rolo: raspored valjaka i princip savijanja

U osnovnoj opremi:

 • osnovna NC upravljačka jedinica: SIEMENS OP 170B sa mogućnošću memorisanja 150 programa sa 30 koraka

 • dva pogonska motora za rotaciju valjaka

 • valjci su nošeni na visoko-otpornim samo-centrirajućim ležajevima

 • bočni valjci za vođenje materijala radi optimizacije pred-savijanja

 • regulacija sile stezanja lima

 • paralelnost valjaka osiguravaju torzione prečke

 • hidrauličko pogonjeno otvaranje i zatvaranje bočnog oslonca

 • elektro ormar u skladu sa bezbednosnim normativima EU, mašina ispunjava sve EEC standarde

 • pokretna upravljačka konzola

 • ručna vertikalna podrška za lim:

 • dvostruka funkcija: pridržava materijal u gornjem položaju tokom ciklusa rolovanja – oslobađa operateru ruke i povećava bezbednost rada

 • visina: do ↕ 800 mm