Imcar 4RH

Pored mašina za rolovanje pomoću tri 3 valjaka u ponudi je i lepeza modela sa 4 valjka – 4RH. Obrada sa četiri valjka omogućava savijanje (rolovanje) bez predsavijanja, uz kraće ravne segmente na početku i na kraju table. Na raspolaganju su mašine radne dužine 1050 – 1550 – 2050 – 2550 – 3100 – 4050 mm, sa mogućnošću savijanja lima debljina od 2,5 do 60 mm. Mašine sa 4 valjka uz poseban dodatak mogu da rade i konusna savijanja a dostupno je i računarsko numeričko upravljanje (NC) koje omogućava brže i pouzdanije rukovanje mašinom.

IMCAR 4RH četvorovaljak

IMCAR 4RH četvorovaljak

Mašine sa 4 valjka serije 4RH omogućavaju rolovanje lima bez potrebe za predsavijanjem i okretanjem table. Dva centralna valjaka su pogonska sa hidromotorima, a pozioniranje donjeg i bočnih valjaka kao i otvaranje gornjeg valjka je takođe hidraulično.

Proces savijanja sa četvorovaljkom 4RH

Proces savijanja sa četvorovaljkom 4RH

Karakteristike 4RH serije:

  • Potpuno hidraulična mašina

  • Dva pogonjena valjka

  • Rotacija je pogonjena sa 2 hidraulička motora

  • Samohodni upravljački pult

  • Rotacija i pomeranje valjaka upravljano preko elektro-hidrauličkih ventila

  • Hidrauličko otvaranje gornjeg valjka,

  • Hidraulički upravljanja paralelnost bočnih valjaka

  • Zakretanje („tiltovanje“) bočnih valjaka – tasterima na upravljačkom pultu

  • Podešavanje pritiska prihvatanja – stezanja lima

IMCAR 4RH četvorovaljak - detalji

IMCAR 4RH četvorovaljak – detalji

Modeli 4RH NC serije, opremljeni upravljačkim računarom (NC/CNC), omogućavaju automatizaciju proizvodnje policentričnih i kružnih komada. Osnovna numerička kontrola (Siemens OP270) omogućava pravljenje, memorisanje i izvršavanje sekvence savijanja, pri čemu sekvenca može sadržati simultano kretanje više osa. Napredna upravljačka jedinica (TP1200) vrši bolju interpolaciju (veću kompleksnost) krive te je moguće savijati eliptične, otvorene ali i nepravilne oblike.

Predstavićemo tehničke karakteristike nekoliko modela iz 4RH serije.

Tehničke karakteristike IMCAR 4RH 6/3 

Osnovni podaci

 

6/3

 

Radna širina

2050

mm

Prečnik gornjeg (central nog) valjka

220

mm

Prečnik bočnih valjaka

190

mm

Ukupna nominalna snaga motora

18.5

kW

Kapacitet predsavijanja (za prečnike)

x D

 

6/3

 

za min prečnik savijanja

1,4

308

mm

maks. debljina lima

6

mm

za min prečnik savijanja

3,0

660

mm

maks. debljina lima

8

mm

za min prečnik savijanja

5,0

1100

mm

maks. debljina lima

9

mm

maks. podržana debljina lima

11

mm

Kapaciteti su dati za standardni čelik (FE 42/ ST 42) zatezne čvrstoće R=42-50 kg/mm² / RS = 26 kg/mm². Minimalni prečnici savijanja su izraženi u funkciji prečnika centralnog valjka (D). Maksimalna debljina lima pri datom minimalnom prečniku je izražena za savijanje punom radnom širinom mašine. Za manje širine komada, moguće je savijati veće debljine materijala ali ne preko najveće podržane debljine lima koja je data u poslednjem redu.

Tehničke karakteristike IMCAR 4RH 8/3

Osnovni podaci

 

8/3

 

Radna dužina

2050

mm

Prečnik gornjeg (central nog) valjka

240

mm

Prečnik bočnih valjaka

210

mm

Ukupna nominalna snaga motora

5.5

kW

Dužina mašine

3600

mm

Širina mašine

1400

mm

Visina mašine

1250

mm

Težina mašine

5.1

t

Kapacitet predsavijanja (za prečnike)

x D

 

8/3

 

za min prečnik savijanja

1,4

336

mm

maks. debljina lima

8

mm

za min prečnik savijanja

3,0

720

mm

maks. debljina lima

11

mm

za min prečnik savijanja

5,0

1200

mm

maks. debljina lima

12

mm

maks. podržana debljina lima

15

mm

Kapaciteti su dati za standardni čelik (FE 42/ ST 42) zatezne čvrstoće R=42-50 kg/mm² / RS = 26 kg/mm². Minimalni prečnici savijanja su izraženi u funkciji prečnika centralnog valjka (D). Maksimalna debljina lima pri datom minimalnom prečniku je izražena za savijanje punom radnom širinom mašine. Za manje širine komada, moguće je savijati veće debljine materijala ali ne preko najveće podržane debljine lima koja je data u poslednjem redu.

Tehničke karakteristike za 4RH 17/3  20/3  i 25/3 modele

Osnovni podaci

 

17/3

20/3

25/3

 

Radna širina

2050

2050

2050

mm

Prečnik gornjeg (central nog) valjka

360

390

420

mm

Prečnik bočnih valjaka

320

350

370

mm

Ukupna nominalna snaga motora

18.5

18.5

22

kW

 

Kapacitet predsavijanja (za prečnike)

x D

 

17/3

20/3

25/3

 

za min prečnik savijanja

1,4

294

5,6

4,2

mm

maks. debljina lima

17

20

25

mm

za min prečnik savijanja

3,0

630

12

9

mm

maks. debljina lima

22

26

32

mm

za min prečnik savijanja

5,0

1050

20

15

mm

maks. debljina lima

24

28

35

mm

maks. podržana debljina lima

30

35

44

mm

Kapaciteti su dati za standardni čelik (FE 42/ ST 42) zatezne čvrstoće R=42-50 kg/mm² / RS = 26 kg/mm². Minimalni prečnici savijanja su izraženi u funkciji prečnika centralnog valjka (D). Maksimalna debljina lima pri datom minimalnom prečniku je izražena za savijanje punom radnom širinom mašine. Za manje širine komada, moguće je savijati veće debljine materijala ali ne preko najveće podržane debljine lima koja je data u poslednjem redu.

Ukupne dimenzije mašine

17/3

20/3

25/3

Dužina

4300

4300

4650

mm

Širina

2000

2050

240

mm

Visina

1900

1900

2100

mm

Težina

13,5

13,9

20,4

t