Imcar SIH, SIHR, SIHRV

Mašine za rolovanje lima sa tri simetrična valjka serije SIH su mašine sa hidrauličnim pogonom pozicioniranja, okretanja i otvaranja gornjeg valjka. Pozicioniranje valjaka je manuelno sa konzole. Manji modeli mašina, ispod 20mm (SIHR) se nude i u varijanti sa verikalno postavljenjim valjcima (SIHRV).

 

IMCAR SIHR hidraulički trovaljak

IMCAR SIHR hidraulički trovaljak

Osnovni paket opreme za SIHR trovaljke:

  • Dupli hidraulički motori povezani planetarnim zupčanicima za pokretanje sva tri valjka

  • Hidraulička kontrola paralelnosti i smicanja bočnih valjaka preko upravljačke konzole

  • Hidrauličko otvaranje nosača gornjeg valjka preko upravljačke konzole

  • Kompenzacija brzine rotacije gornjeg valjka preko hidrauličkog ventila

  • Hidrauličko smicanje bočnih valjaka za konusna savijanja

  • Mašina u skladu sa CE regulativom

IMCAR SIHR: bočno zatvaranje valjaka

IMCAR SIHR: bočno zatvaranje valjaka

IMCAR SIHR: oprema za konusno savijanje

IMCAR SIHR: oprema za konusno savijanje

Dodatak za konusno savijanje je standardna oprema.

Opciona oprema su bočni pomoćni valjci, centralni pomoćni valjak do visine 3000mm, digitalno očitavanje pozicije i promenjiva brzina rotacije valjaka.

SIHR raspored valjaka i koncept savijanja

SIHR raspored valjaka i koncept savijanja