Imcar HI-TECH 4-Rolo Pneumatic

IMCAR elektro-pneumatska mašina za rolovanje lima pomoću četiri valjka.

Automatski proizvodni ciklus sa početnim pred-savijanjem, savijanjem (rolovanje), završnim do-savijanjem i otvaranjem – iz jednog stezanja i prolaza. Bočni valjci koji vrše predsavijanje su pogonjeni sistemom sa pneumatskim duplim klipovima i mehaničkim zaustavljanjem. Predstavljeni modeli se opremaju vertikalnim držačem koji vrši stvostruko dejstvo: sprečavanja deformacije komada usled težine materijala i sprečava prekapanje dve krajnje ivice u završnoj fazi savijanja. Vertikalni držač može biti ručno pogonjen (osnovna oprema) ili motorizovan i računarski upravljan (dodatna oprema).

IMCAR HI-TECH 4-ROLO: sa upravljačkom jedinicom i motorizovanom vertikalnom podrškom za lim

IMCAR HI-TECH 4-ROLO: sa upravljačkom jedinicom i motorizovanom vertikalnom podrškom za lim

Osobine HI-TECH 4Rolo Pneumatic:

  • planetarno kretanje valjaka sa kratkom unutrašnjom osom radi smanjenja radnog segmenta kod pred savijanja
  • električni klip za pred-savijanje i savijanje pozicioniran pomoću upravljačkog računara
  • pneumatski klip za stezanje lima
  • otvaranje mašine pomoću pneumatskog cilindra
  • jedan pogonski motor koji preko planetarnih zubčanika pokreće 2 valjka
  • NiCrMo5 kaljeni valjci
HITECH 4Rolo: raspored valjaka i princip savijanja

HITECH 4Rolo: raspored valjaka i princip savijanja

U osnovnoj opremi:

  • Ručna vertikalna podrška za lim – do 500mm visine
  • Računarska upravljačka jedinica (CN)
HI-TECH 4Rolo - prikaz ciklusa savijanja

HI-TECH 4Rolo – prikaz ciklusa savijanja

Dostupna je opcija potpune automatizacije proizvodnog ciklusa: dopremanje lima, savijanje i odpremanje gotovih delova.