Imcar PIR 3/90 NC: trovaljak za savijanje profila

Trovaljak za savijanje cevi i profila, piramidalnog tipa sa električno pogonjenom rotacijom sva tri valjka i hidrauličkim (vertikalnim) pozicioniranjem centralnog valjka. Pored digitalnog očitavanja pozicije centralnog valjka, osu (vertikalna) centralnog valjka može pozicionirati upravljački programator (NC) prema zadatoj sekvenci (programu).

Modeli serije PIR 3 su većih radnih kapaciteta i imaju pogon (rotacija) na sva tri valjka, dok je PIR serija modela rezervisana za jednostavnije mašine sa pogonom (rotacija) na centralnom valjku, koji se kod osnovnih modela pozicionira ručno. Bočni valjci za spiralno savijanje i univerzalni segmentni alati za profile su deo standardne opreme – izrađeni su od čelika: Ni.Cr.Mo. tvrdoće HRC 58-62. Uz mašinu dolazi pribor i uputstvo za rad, kao i dokumentacija za održavanje.

PIR 3/90 NC: hidraulički trovaljak za savijanje profila

PIR 3/90 NC: hidraulički trovaljak za savijanje profila

Osnovna oprema za PIR 3/90 NC:

  • 3 valjka (nosača alata), prečnika 85mm, sa električnom rotacijom – pogonom

  • bočni korekcioni valjci sa ručnim podešavanjem u jednom pravcu (1D)

  • NC programator pozicije jedne ose (vertikalna pozicija centralnog valjka)

  • Hidraulički agregat, nominalne snage 0.37 kW

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

  • Set od 9 valjaka za savijanje najčešćih profila

NC programator pozicije

NC programator pozicije

Tehničke karakteristike

Prečnik centralnog vratila (valjka)

85

mm

Prečnik donjih vratila (valjaka)

75

mm

Brzina rotacije valjaka

6100

mm/min

Prečnik standardnih valjaka (alata)

245

mm

Nominalna snaga

7,7

kW

Dimenzije mašine

Širina

1450

mm

Dužina (dubina)

1050

mm

Visina

1500

mm

Težina mašine

1950

kg

 

Tehnološka tablica kapaciteta savijanja za PIR 3 modele

Tehnološka tablica kapaciteta savijanja za PIR 3 modele