Imcar CPH i CPHV

IMCAR CPH/CPHV seriju hidrauličkih mašina za savijanje profila čine modeli sa pogonom na sva tri valjka. Za razliku od PIR serije – gde prečnik savijanja određuje pozicija centralnog valjka – kod CPH/CPHV modela prečnik je određen nezavisno upravljanim donjim valjcima – čime je omogućeno savijanje komplikovanijih oblika. Uz odgovarajuće alate moguće je savijanje svih vrsta profila: ⌴ otvoreni, ⧄ puni profili, ⊘ šipke, ⦾ cevi i ⧈ kvadratne cevi.

IMCAR CPH 100 Trovaljak

IMCAR CPH 100 Trovaljak

Osnovna monolitna konstrukcija mašine od kvalitetno kovanog čelika je elektro-zavarena i stabilizovana. Ležajevi, pinovi i zubčanici su izrađeni od hrom-nikl-molibden (Ni.Cr.Mo) nerđajućeg čelika visokog kvaliteta, termički obrađeni i stabilizovani. Svi rotacioni elementi su poostavljeni u visoko-otpornim ležajevima.

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

Vertikalna i horizontalna instalacija mašine

Vertikalna i horizontalna instalacija mašine

Hidraulički reduktor je ugrađen u osnovnu konstrukciju a zaštićen je od preopterećenja sigurnosnim ventilima. Hidraulički motori su direktno spojeni na osovine radnih valjaka. Nepovratni ventili za pozicioniranje valjaka garantuju stabilnu poziciju pri potpunom opterećenju mašine.

Univerzalni segmentni valjci su standradna oprema. Opcije su promenjiva brzina rotacije, pomoćni vođeni valjci za spiralno savijanje i specijalni setovi valjaka za savijanje cevi i specifičnih profila.

Mašinu je moguće koristiti – postaviti:

 • horizontalno: položeno, valjci su okrenuti ka gore

 • vertikalno: uspravno, valjci su okrenuti bočno

Osnovna oprema za CPH modele:

 • 3 polirana i termički obrađena (kaljena) valjka

 • bočni valjci za vođenje profila – korekciju

 • nezavisno upravljanje pozicijom donjih valjaka preko hidrauličkih cilindara

 • set od 9 alata za savijanje tipičnih profila

 • upravljačka konzola na postolju na točkovima

CPH modeli su ručno upravljani preko komandnih tastera na upravljačkoj tabli, a pozicija donjih valjaka se očitava vizuelno – mehaničkom skalom / lenjirom. CPHV je oznaka za mašine sa unapređenim upravljanjem. U osnovnoj opremi CPHV imaju digitalne čitače pozicije donjih valjaka a dostupni su napredniji modeli sa više tipova računarskog upravljanja:

 

Siemens TP1200 CNC upravljačka jedinica

 • 3-osna numerička kontrola (NC): Siemens TP 700
 • rotacija valjaka (X osa) i 1D pozicija bočnih valjaka (Y i Z ose)

 • sekvencionalno izvršavanje: korak po korak – kretanje samo jedne ose u koraku

 • 3-osna računarska kontrola (CNC): Siemens TP 1200

  • rotacija valjaka (X osa) i 1D pozicija bočnih valjaka (Y i Z ose)

  • sinhrono izvršavanje: interpolirano kretanje više osa

 • 5-osna računarska kontrola (CNC): Siemens TP 1200

  • rotacija valjaka (X osa) i 2D pozicija bočnih valjaka (Y1-Y2 i Z1-Z2 ose)

  • sinhrono izvršavanje: interpolirano kretanje više osa

Dostupna dodatna oprema za CPH/CPHV modele:

 • 2 brzine pozicioniranja bočnih valjaka

 • promenjiva brzina rotacije valjaka – upravljanje pomoću potenciometra na konzoli

 • digitalni čitač pozicije donjih valjaka (osnovna oprema za CPHV)

 • vertikalna podrška za spirale

 • bočni valjci za savijanje spirala sa konstantnim posmakom

 • alati za obradu različitih prečnika/dimenzija/oblika …

IMCAR CPHV-80 sa računarskim upravljanjem (CNC) i dodatnom opremom za peto-osno savijanje spirala

IMCAR CPHV-80 sa računarskim upravljanjem (CNC) i dodatnom opremom za peto-osno savijanje spirala

Svi modeli ispunjavaju CE kriterijume. Uz mašine se isporučuje kompletno uputstvo za upotrebu i redovno održavanje (na engleskom i srpskom jeziku).

Obuka operatera: kod kupca, nakon puštanja u rad, na srpskom jeziku.

Osnovne boje mašine: RAL 7032-7016 i naranžasta zaštita.

Proizvođači komponenti koje IMCAR ugrađuje u svoje proizvode*:

 • pogon: SAMHYDRAUILIK, SAI

 • hidraulika: VICKERS, DUPLOMATIC, REXROTH, PARKER

 • mehanika: BONFIGLIOLI, BREVINI, UNIMEC, SERVOMECH

 • pneumatika: SMC, PNEUMAX, CAMOZZI, FESTO

 • elektrika: SIEMENS, PILZ, TELEMECANIQUE, ABB, ELECTRO ADDA, SMEM

 • kuglični ležajevi: SKF, FAG, INA, TSC, NBS, ISB

* odnosi se na sve proizvode, ponuđena mašina koristi neke od navedenih komponenti u zavisnosti od tipa i modela

 

Dostupni modeli su podeljeni u podgrupe:

 • CPHV60 – 90
  Specijalna mašina za savijanje profila u spiralu namenjena proizvodnji razmenjivača toplote (za bojlere i kotlove).
 • CPHV100
  Tri pogonska valjka sa glatkim površinama za sve tipove cevi i profila (UNP, IPE, INP i HE). Svi modeli su opremljeni sa dva cilindra sa strane za vođenje koji se mogu pomeriti u tri položaja (za savijanje spirala i slično).
 • CPHV130
 • CPHV250
  Grupe mašina za savijanje velikih lukova.