Imcar PIR i PIR3

Serije modela trovaljaka za savijanje profila i cevi PIR i PIR 3 se zasnivaju na „piramidalnom“ rasporedu (jednakokraki trougao, promenjive visine) valjaka. Prečnik savijanja se određuje vertikalnom pozicijom centralnog valjka, dok su pozicije ostalih valjaka stalne. Mašine mogu biti postavljene u: uspravnom ili vodoravnom položaju.

PIR: motorni pogon rotacije i ručno pozicioniranje centralnog valjka

PIR: motorni pogon rotacije i ručno pozicioniranje centralnog valjka

 

Modeli serije PIR 3 su većih radnih kapaciteta i imaju pogon (rotacija) na sva tri valjka, dok je PIR serija modela rezervisana za jednostavnije mašine sa pogonom (rotacija) na centralnom valjku, koji se kod osnovnih modela pozicionira ručno. Bočni valjci za spiralno savijanje i univerzalni segmentni alati za profile su deo standardne opreme – izrađeni su od čelika: Ni.Cr.Mo. tvrdoće HRC 58-62. Uz mašinu dolazi pribor i uputstvo za rad, kao i dokumentacija za održavanje.

Vertikalna i horizontalna instalacija mašine

Vertikalna i horizontalna instalacija mašine

Pored osnovne primene (savijanje cevi) PIR sa motorizovanim vođenim valjkom može da se koristi kao mali apkant za flahove. Posebnim alatima se može koristiti i za spiralno oblikovanje flahova i uvrtanje gvozdenih šipki, što se često koristi pri izradi nameštaja i kapija tehnikom “kovanog gvožđa”. Mašinu je moguće koristiti u horizontalnom položaju.

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

Elementi univerzalnog alata za savijanje pravougaonih profila i punih šipki

Na standarnim modelima PIR serije se ručno vrši kretanje centralnog valjka duž vertikalne ose. Uz liniju kretanja se nalazi mehanički pokazivač i lenjir za praćenje pozicije centralnog valjka.

Dodatna oprema:

  • Specijalni alati za: apkant savijanje, savijanje spirale i uvrtanje profila

  • Hidraulično vođenje centralnog valjka – radi veće sile kod primene specijalnih alata

  • Digitalno očitavanje pozicije centralnog valjka – radi veće ponovljivosti

  • Upravljačke jedinice (CN/CNC) – za modele PIR 3 serije