MBX AUTOINDEX 6 Station 1250/30-2250

EUROMAC, Italija, www.euromac.com  uvodi novi model CNC probijačice, nakon uspešne prodaje modela MTX FLEX 6 i MTX FLEX 12 – “high-end-press” – vrhunska tehnologija, vrhunska produktivnost.
Novi model okrenut kupcima koji uravnoteženim budžetom nastoje da imaju produktivnu mašinu: 3 D-stanice obostrano autoindeksirane 360° i 3 fiksne D-stanice, svaka stanica može prihvatiti svaki od modela Multitool-a familije XMTE sa 4-6 ili 10 alata, maksimalno moguće 30 alata u indeksiranim stanicama čime se obezbeđuje obrada komada u “jednom stezanju”.