Prvi InspecVision 2D skener

Ove godine smo listu referenci dopunili prvim sistemom za preciznu 2D optičku inspekciju kompanije InspecVision. Sredinom Novembra 2016. je u kompaniji MARS Group iz Beočina pušten u rad prvi primerak sistema Planar P70.20 za 2D skeniranje.

InspecVision Planar

InspecVision Planar

Sistem se sastoji iz industrijske kamere ultra visoke rezolucije, radne površine sa digitalno kontrolisanim LED osvetljenjem i softverskog paketa koji omogućava inspekciju, izveštavanje i reverzni inženjering. Kamera i radna površina omogućavaju snimanje fotografija velike rezolucije sa visokom vrednosti kontrasta iz kojih se dobijaju podaci o dimenzijama radnog komada.

InspecVision, UK

InspecVision, UK

Dobijeni podaci se upotrebom InspecVision softvera procesuiraju i upoređuju sa DXF crtežom merenog komada čime se dobija detaljnja mapa odstupanja sa željenim nivoom tolerancije. Podaci sa izmerenog komada se mogu koristiti i za izradu tehničke dokumentacije, ukoliko ista ne postoji, pri čemu je operateru na raspolaganju opcija za generisanje ispravljenog DXF crteža bez odstupanja koja postoje na komadu.

 

InspecVision: različiti modeli 2D skenera Planar serije

InspecVision: različiti modeli 2D skenera Planar serije

Sistem omogućava merenja sa preciznošću od +/- 20 µm pri brzini merenja manjoj od 0.25 s, što ga čini izuzetno lakim i pogodnim za međufaznu kontrolu velikog broja radnih komada.

Kratak opis uređaja InspecVision Planar P70.20:
Najbrži sistem za preciznu proveru dimenzija ravnog dela od lima. Mašina može da proverava mere različitih metala, gume, polimera, platna, drveta, plute, materijala ojačanih karbon/glass vlaknima. Delovi koji se proveravaju mogu biti izrađeni CNC probijanjem, laserskim, plazma ili water jet sečenjem. Model omogućava skeniranje delova površine do 1000 x 667 mm i 50 kg težine. Merenje traje manje od 0.25 s, a obrada snimka do 25 s.