AMOB CH hidraulične savijačice cevi

Mašine CH serije su robusne, stabilne i neprikosnoveno precizne hidraulički pogonjene savijačice cevi. Modeli grupe CH-L su namenjeni obradi cevi spoljnog prečnika od 10 mm do 120 mm, dok je za veće cevi – od 120 mm do 420 mm zadužena CH-HD grupa modela.

CH 60 CNC

Modeli su dostupni u tri različita nivoa upravljanja: NC1, NC2 i potpuno CNC upravljanje koje automatizuje sve tri radne ose. NC verzije dolaze sa AMOB NC upravljačkom jedinicom sa ekranom osetljivim na dodir, dok se CNC verzijama upravlja pomoću AMOB 3D softvera koji, između ostalog, omogućava automatsku kompenzaciju opružnog efekta (spring-back) i korekciju savijanja tokom radnog ciklusa. Upravljački računar čuva podešavanja i pozicije alata, vrši proveru izvodljivosti savijanja (otkriva potencijalni sudar materijala sa mašinom) i interpolira kretanje radnih osa. Ove osobine smanjuju pripremno vreme i vreme izrade, eliminišu škart i vreme za probe tokom procesa izmene alata.

Opis CH NC1 CH NC2 CH CNC
Y Osaugao savijanja,
rotaciona osa alata
Automatski Automatski Automatski
X Osalinearna pozicija savijanja,
osa dopremanja cevi
Ručno Ručno Automatski
Z Osaugaoni položaj ravni savijanja,
osa zakretanja cevi
Ručno Automatski Automatski
Savijanje semprentine na CH 80 CNC
AMOB NC upravljačka jedinica

CH je single-stack tip mašine, što znači da koristi jedan alat, te da je centralni radijus svih savijanja u jednom programu / stezanju isti – dok ugao, naravno, može biti različit za svako pojedinačno savijanje.

Kod NC upravljanja se kretanje osa (instrukcije u programu) izvršava sekvencionalno, jedna po jedna. NC1 upravlja uglom samog savijanja, dok se kod 3D savijanja cev zakreće ručno. Automatsko zakretanje cevi omogućava NC2 a u oba slučaja se pozicija savijanja (položaj stezne šape duž X ose) određuje mehaničkim graničnicima a samo pozicioniranje se vrši ručno. Obe varijante NC upravljanja podržavaju integraciju sa jedinicom za probijanje.

Potpunu automatizaciju sve tri radne ose donose CH CNC modeli, koji pored toga mogu biti opremljeni i automatskim detektorom vara / šava, integrisanim jedinicama za probijanje i odsecanje cevi kao i sistemom za automatsko nalaganje materijala i odlaganje savijenog komada, dok CH-HD modeli mogu imati i motorizovano podešavanje alata.

Osnovni tehnički podaci CH modela
Osnovni tehnički podaci CH-HD modela
CH 120 CNC

Više informacija na sajtu proizvođača:
https://www.amobgroup.com/en/products/cnc-pipe-bender/

Katalog:
https://www.amobgroup.com/wp-content/uploads/2018/10/TUBE_ENG_V2019.pdf