AMOB MDH NC savijačice cevi

Mašine MDH serije su NC upravljane, elektro-pogonjene savijačice cevi spoljnog prečnika od 10 mm do 90 mm. Modele odlikuje jednostavnost, snaga, preiznost ali i cenovna efektivnost. Idealno su rešenje za prototipsku proizvodnju, kao i proizvodnju malih do srednjih serija, u industrijskim i neindustrijskim situacijama. Zbog pristupačnih cena, predstavljaju lak i očigledan izbor za one kompanije koje počinju sa savijanjem cevi. U osnovnoj opremi, MDH modeli imaju hidraulično izvlačenje trna, hidraulične stezne šape (klampe) i hidrauličnu pritisnu matricu.

MDH 60 NC2

Za sve modele u seriji su dostupna dva nivoa NC upravljanja: NC1 i NC2, pomoću kojih je moguće za svega nekoliko sekundi programiranja postići kompleksne geometrije cevi. Za veće modele (MDH 60 i MDH 90) dostupan je i viši nivo upravljanja sa 3 NC ose. Sve MDH savijačice su opremljene sa AMOB NC upravljačkom jedinicom sa ekranom osetljivim na dodir.

MDH modeli mogu biti opremljeni specijalnim alatima prema zahtevu kupca.
AMOB NC upravljačka jedinica

Kod NC upravljanja se kretanje osa (instrukcije u programu) izvršava sekvencionalno, jedna po jedna. NC1 upravlja uglom samog savijanja, dok se kod 3D savijanja cev zakreće ručno. Automatsko zakretanje cevi omogućava druga NC osa (NC2) a u oba slučaja se pozicija savijanja (položaj stezne šape duž X ose) određuje pomoću šest pomičnih mehaničkih graničnika. Sa trećom NC osom (NC3) se dobija automatsko pozicioniranje dužinskog graničnika prema programu savijanja.

Opis MDH NC1 MDH NC2 MDH NC3
Y Osaugao savijanja,
rotaciona osa alata
Automatski Automatski Automatski
X Osagraničnik linearne pozicije savijanja,
osa dopremanja cevi
Ručno Ručno Automatski
Z Osaugaoni položaj ravni savijanja,
osa zakretanja cevi
Ručno Automatski Automatski
Osnovne tehničke karakteristike MDH modela

Više informacija na sajtu proizvođača:
https://www.amobgroup.com/en/products/electric-nc-tube-bender/

Katalog:
https://www.amobgroup.com/wp-content/uploads/2018/10/TUBE_ENG_V2019.pdf