AMOB 3D softver za CNC savijanje cevi

AMOB je razvio sopstveni softver za programiranje i upravljanje CNC mašinama za savijanje cevi (eMOB i CH serije). Softver je veoma jednostavan za korišćenje. Kroz krajnje intuitivan korisnički interfejs, kako iskusni tako i manje iskusni operateri mogu programirati savijanje direktnim unošenjem X Y Z koordinata ili zadavanjem LRA koraka (dužina, rotacija, ugao). Takođe, automatsko programiranje je moguće i na osnovu uvežene CAD datoteke. AMOB softver je kompatibilan sa velikim brojem CAD okruženja: AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Nupas Cadmatic, Tribon… a podržava uvoz vodećih CAD formata kao što su .STEP, .DXF i .BKT.

AMOB 3D Software – definicija alata za savijanje

AMOB 3D softver, između ostalog, omogućava automatsku kompenzaciju opružnog efekta (spring-back) i korekciju savijanja tokom radnog ciklusa, čuva podešavanja i pozicije alata, vrši proveru izvodljivosti savijanja (otkriva potencijalni sudar materijala sa mašinom) i interpolira kretanje radnih osa. Ove osobine smanjuju pripremno vreme i vreme izrade, eliminiše škart i vreme za probe tokom procesa izmene alata. Modeli eMOB serije su idealni za kompanije koje rade sa skupim materijalima i svaka potencijalna greška je kritična.

Glavne osobine:

 • 3D prikaz i simulacija procesa savijanja cevi
 • Simultano kretanje osa (smanjeno vreme izrade)
 • Računanje dužine cevi
 • Kontinuirani nadzor mašine
 • Provera sudara materijala sa mašinom (anti-collision test)
 • Detaljan prikaz alata
 • Jasan prikaz našine
 • Unošenje podataka (X Y Z i L R A)

AMOB APP

AMOBAPP je pomoćna aplikacija za korisnike AMOB mašina, koja im olakšava svakodnevan rad. Unošenjem spoljnog prečnika cevi, debljine zida, materijala i centralnog radijusa savijanja, korisnik dobija vizualnu predstavu o tome šta je neophodno uraditi da bi se dobilo savršeno savijanje. Arhiva alata omogućava upravljanje postojećim alatima i detaljima podešavanja.

AMOB mobilna aplikacija

Glavne osobine:

 • podešavanje alata i arhiva alata
 • beleške o alatima i podešavanja alata
 • konverter koordinata (XYZ – LRA)
 • vodič za savijanje
 • metrička i imperijalna podešavanja

Više informacija na veb sajtu proizvođača:
https://www.amobgroup.com/en/products/tube-bender-software/