SBM-L G1S2: brušenje lima i obaranje ivice

LISSMAC SBM-L G1S2 omogućava dvostrano (istovremeno) brušenje lima i obaranje rezne ivice kod laserskog sečenja, high-definition plazma sečenja i probijanja.

Modeli SBM-L serije su opremljeni sa po tri alatna sklopa sa gornje i tri sa donje strane. Alatni sklopovi (stanice, glave) su namenjeni pre svega skidanju pucne i zaobljavanju ivice lima. Prva stanica je opremljena sa brusnom trakom (G) i može se koristiti odvojeno od ostale dve stanice. Radni komad se može obraditi sa gornje, donje ili sa obe strane istovremeno.

LISSMAC SBM-L 1000 G1S2

LISSMAC SBM-L 1000

Dostupni su modeli sa ⟷ 1000 i 1500 mm radnom širinom.

Gornje i donje stanice je moguće koristiti i podešavati potpuno nezavisno. Debljina materijala se podešava elektronski kao i režim rada alatnih sklopova (stanica). SBM-L je opremljen intuitivnim upravljačkim interfejsom sa panelom isetljivim na dodir (touch-screen) koji može biti lokalizovan (promena jezika). Sve informacije o alatnim sklopovima su prikazane na jasan i pregledan način.

Rešenje za istovremenu obradu obe strane lima i ravnomernu potrošnju brusnog alata

Rešenje za istovremenu obradu obe strane lima i ravnomernu potrošnju brusnog alata

  • Operater ima mogućnost uključivanja i isključivanja pojedinih stanica kao i da vrši jednostranu obradu materijala – isključivanjem gornjih ili donjih alata.

  • Za zamenu alata (brusnih beskonačnih traka i kaiševa) je potrebno svega nekoliko minuta.

  • Primenjen princip obrade lima garantuje ravnomernu potrošnju brusnog alata jer alat napada materijal bočno u odnosu na osu kretanja – dopremanja – komada.

  • Standardni model podržava obradu crnog lima i inoksa. Za obradu aluminijuma je u ponudi specijalizovana verzija mašine.

Alati G1S2 konfiguracije: G (brušenje trakom) i S (obaranje ivice brusnim listovima)

Alati G1S2 konfiguracije: G (brušenje ivice) i S (obaranje ivice brusnim listovima)

Dve stanice za brušenje (G) se nalaze sa gornje i donje strane. Služe skidanju tačaka i malih i srednjih pucni na unutrašnjim i spoljnim ivicama lima. Alat je dizajniran tako da najveći deo rada vrši kod ivice lima dok je površina oko ivice obrađena u manjoj meri. Ponuđeno rešenje (sa jednim parom G alata) omogućava skidanje umerene pucne nakon probijanja, sečenja laserom ili plazmom višeg kvaliteta (high-definition plazme).

Proces obrade sa D alatom

Proces obrade sa D alatom

Proces obrade sa S alatom

Proces obrade sa S alatom

Četiri stanice za obaranje ivice (S) su raspoređene sa gornje i donje strane. Namenjene su skidanju sekundarnih pucni i zaobljavanju ivice lima u jednom prolazu. Dva para alata se kreću u suprotnim smerovima čime je obezbeđena raznomerna obrada svih ivica lima. Alat napada lim po vertikalnom preseku zbog čega vrši rad na samoj ivici lima bez posledica na ostalim (horizontalnim) površinama lima. Zbog ove osobine predstavlja pogodno rešenje za obradu lima na kome se već nalazi zaštitni sloj (folija, pocinkovani lim).

http://www.youtube.com/watch?v=ScnQ53kiRfs

Sva upravljačka elektronika je u skladu sa VDE (evropska/ nemačka asocijacija za elektronsku i informacionu tehniku – www.vde.com) standardima.

Mašina je u skladu sa svim EEC propisima o bezbednosti korišćenja (CE)

 

Radne karakteristike

Radna širina

1000 mm / 1500 mm

Maks. debljina materijala

50mm

Min. debljina materijala

0.5 mm

Raspon brzine dopremanja komada

0 – 4 m/min

Min. širina komada za dvostranu obradu

50 mm

Energetika mašine

Ukupna potrošnja

16.8 kW

Ukupna količina struje

39 A

Potencijal ulaznog napona

400 V

Frekvencija ulaznog napona

50 Hz

Klasa izolacije

IP 54

Dimenzije mašine (za modele SBM-L 1000 i 1500)

Dimenzije mašine (za modele SBM-L 1000 i 1500)

Katalog u PDF formatu: Metal Processing – de_en