CBC

Kompanija CBC S.r.l. je osnovana 1966. godine kao proizvođač zootehničkih alata. Nakon nekoliko godina postigla je uspeh na polju hidraulike i mašinstva: napravljene su prve mašine za narezivanje navoja (modeli: 114, 392 i 394). Tokom 1980-tih, kompanija je počela da proizvodi mašine za savijanje cevi: od ručnih modela za bakarne cevi (P22/A i OB85/S) do