Vimercati PHB – NC

Seriju PHB čine NC apkant prese sa elektro-mehaničkom regulacijom hoda, kojom je omogućeno pozicioniranje noža po visini (Y osa) sa tačnošću od 0.1mm. U odnosu na PHSY seriju predstavljaju povoljnije mašine za manje precizne poslove, odnosno proizvodnju u kojoj su tolerancije šire.

Upravljanje hodom noža kao i pozicioniranje zadnjeg naslona (graničnika) – X osa, obezbeđuje standardni NC kontroler PRG 920 – ose Y i X, a na zahtev korisnika na mašinu se može ugraditi i CNC računar Cybelec DNC60. Naprednijom kontrolom omogućeno je snimanje crteža u memoriju kao i automatsko preračunavanje: finalnog položaja Y ose pri savijanju, radijusa savijanja i potrebne sile savijanja. Motorizovani zadnji naslon – X osa – dve brzine, 700 mm, dva granična prsta.

Nosač gornjeg alata jr PROMECAN Style. Modeli su dostupni u dimenzijama od 50 tona sa 2000mm do 200 tona sa 6000mm.