CBC UNI 60 AI: NC savijanje cevi bez trna

UNI 60 AI je precizna i snažna računarski upravljana (NC) mašina za savijanje: debelozidnih, tankozidnih cevi kao i cevi sa završnom obradom (polirane, “prevučene”), sa optimalnim i konstatnim prečnikom savijanja, i bez narušavanja preseka cevi i drugih deformacija. Tehničke osobine (u osnovnoj opremi): Aluminijumsko telo Digitalna računarska jedinica za programiranje i upravljanje uglovima savijanja Skladištenje