Schroder BAM i Modula2000

Modeli ultralakih ručnih apiponk mašina BAM i Modula 2000 su nameni za savijanje vrlo tankih limova. Model BAM savija čelični lim do 0,8mm, a Modula 2000 savija bakarni lim debljine do 1mm i izdvaja se od ostalih po mogućnosti spajanja više pojedinačnih modula dužine 2m u jednu liniju za savijanje u zavisnosti od potreba kupca.

BAM serija

Najnovije i najmanje mašine u Schroder ponudi. Gornji alat ima sposovnost rotacije što omogućava pravljenje “neverovatnih” profila. Mašine su veoma lake za pomeranje obzirom na malu težinu a veoma ih je jednostavno rasklopiti i sklopiti, u roku od nekoliko minuta, tako da staju u gepek prosečnog automobila. Dostupne su u dva modela: BAM 1000 i BAM 2000 (1000mm i 2000mm širine)
Modular serija

Osnovna karakteristika modular serije je mogućnost povezivanja mašina u niz radi savijanja velikih dužina. Konstrukcija je rigidna i stabilna. Mala težina mašine omogućava lako premeštanje. Konstrukcija ima veliki slobodan prostor pa je moguće savijati veoma zahtevne profile.