CNC savijanje žice (Industrija 61, april 2016.)

Časopis: Industrija (ISSN 1452-3639), broj. 61 (april 2016).
Strana: 18

Naslov izvornog teksta:
2D I 3D CNC SAVIJANJE ŽICE
Automated Industrial Machinery – AIM Inc. (1992, SAD) je vodeći svetski proizvođač visokoautomatizovanih CNC rešenja za 2D i 3D savijanje žice. Kompanija je veoma brzo postala strateški dobavljač za preko 1000 proizvodnih kompanija iz oblasti: ventilacija i klimatizacija, bela tehnika – kućni uređaji, automobilska industrija, poljoprivredna mehanizacija, nameštaj, logo&advertajzing, posuđe… Među strateškim kupcima su: General Motors, General Electric, 3M, Whirlpool, Continental i drugi.

Preuzimanje izvorne verzije (PDF, izvod): Industrija 61 – strana 18

Proizvodni program čini više serija 2D i 3D CNC savijačica žice prečnika od 2 mm do: 6 mm, 8 mm, 12 mm i 16 mm. AIM je postavio standarde u automatizaciji proizvodnog procesa i integraciji različitih tehnologija obrade žice. Pored osnovnih logističkih modula: odmotač kotura, ravnalica žice, alat za odsecanje i različitih radnih glava za 2D i 3D savijanje, mašine mogu biti opremljene i dodatnim modulima za zavarivanje, deformaciju, valjanje navoja, hladno presovanje, brušenje, bušenje, izvlačenje, struganje i druge tehnologije obrade žice.

pr

Automatizacija omogućava potpunu kontrolu nad proizvodnim procesom kroz tehnološku simulaciju, praćenje i statističku analizu proizvodnje, automatskog sortiranja proizvedenih delova i gotovih proizvoda. AIM je autorizovani integrator Fanuc robota te je kroz partnerstvo sa strateškim kupcima razvijen je niz kompletnih tehničko-tehnoloških rešenja za automatsku proizvodnju kao što su: linije za proizvodnju polica za mašine za pranje posuđa, linije za police, štendere i drugu maloprodajnu opremu, linije za proizvodnju rešetki za ventilatore i klima uređaje i slični integrisani proizvodni sistemi.

mas

Nasuprot namenskim automatima za savijanje žice – CNC koncept omogućava fleksibilnu proizvodnju koja dozvoljava male serije, prototipski/unikatan proizvod i otvara mogućnost pružanja usluga. Računarsko upravljanje sa povratnom spregom garantuje ujednačene karakteristike savijenih delova a korisničko okruženje za vizuelno programiranje i simulaciju smanjuje pripremno vreme, odnosno smanjuje ukupne fiksne troškove koji prethode izradi prvog komada.

3D simulacija procesa savijanja

3D simulacija procesa savijanja

Početkom marta ove godine je održan seminar „2D i 3D CNC savijanje žice“ u sedištu KOPLAS Srbija. Učesnici su imali priliku za praktično upoznavanje sa 3D savijačicom AIMinc AFC6D kroz funkcionalnu demonstraciju i izradu uzoraka na osnovu dostavljenih tehničkih crteža.

showcase_seminar06