MAR2016: 2D/3D CNC savijanje žice – seminar

Početkom marta (4. mart, petak) smo organizovali seminar o CNC 2D i 3D savijanju žice mašinama američke kompanije AIMInc.

sticker_WebNajava


Prezentacija osnovnog proizvodnog programa za CNC savijanje žice kompanije AIMInc

Prezentacija osnovnog proizvodnog programa za CNC savijanje žice kompanije AIMInc

Seminar je održan 4. marta (petak) sa početkom u 10:30. Pored predavanja i prezentacija izvršena je praktična demonstracija na 3D savijačici AFC-6D.

Detalj sa praktične demonstracije 3D savijanja žice

Detalj sa praktične demonstracije 3D savijanja žice

AFC-6D

Program

10:30 Okupljanje

dolazak učesnika, podela materijala, akreditacija

(I sprat)

10:45 Uvodna reč

pozdravno obraćanje, tehničko-organizacione informacije

11:00 AIM Inc – Automated Industrial Machinery

upoznavanje sa proizvođačem

11:15 Upoznavanje sa programom

Pregled serija modela savijačica

Video prezentacija dostupnih tehnologija i rešenja

Prikaz primera iz ključnih industrijskih grana

12:00 Pauza: kafa i osveženje

12:15 Karakteristike AFC6D 3D savijačice

Tehničke karakteristike i polja primenea

(izložbeni prostor – hala)

12:30 Pauza: kafa i osveženje – grupna fotografija u izložbenom prostoru

12:45 Praktična demonstracija rada AFC6D mašine

Izrada delova prema crtežima učesnika

Demonstracija različitih tehnika savijanja

Upoznavanje sa načinom rada, programiranja i proizvodnje

14:00 Pauza za užinu – roštilj, meze, testenine, kafa, osveženje

14:30 Završna diskusija

pitanja učesnika, komentari, razmena mišljenja

14:45 Završno obraćanje

15:00 Kraj

Prijava je vržena u neformalnom obliku putem e-maila, i sadržala je imena i pozicije učesnika koji se prijavljuju. Predviđeno je učešće od jedne do tri osobe po kompaniji.
Prijave su slate na e-mail adresu: goran.grubic@koplas.co.rs. Učešće i izrada uzoraka su besplatni.

Većina učesnika je dostavila crteže za izradu probnih komada. Na raspolaganju nam je bio kotur žice 5mm – crni čelik.

Tokom praktične demonstracije - desno: tabla sa crtežima učesnika

Tokom praktične demonstracije – desno: tabla sa crtežima učesnika

 

 

Prethodni seminari