Program seminara SEP2013 – MAJ2014

U periodu od septembra 2013. godine do maja 2014. organizovaćemo niz  (besplatnih) obrazovno-informativnih događaja u formi: seminara, prezentacija i radionica.

Cilj programa je prenos znanja o novim tehnologijama, razmena iskustava i informacija o dostupnim rešenjima za unapređenje proizvodnog procesa u različitim tehnološkim oblastima obrade lima, cevi, žice i profila.

Do sada su uspešno realizovani događaji:
SALVAGNINI seminar o fiber laser i panel bender tehnologijama – uz posetu kompaniji TERMOMONT
(više informacija na posebnoj stranici) 

EUROMAC/LANTEK/MATE seminar o CNC tehnologijama probijanja lima – uz posetu kompaniji MELPO
(više informacija na posebnoj stranici)

 

SALVAGNINI DEC2013: Seminar o fiber-laser i panel bender tehnologijama

EUROMAC / LANTEK / MATE seminar o CNC tehnologijama probijanja lima

EUROMAC / LANTEK / MATE seminar o CNC tehnologijama probijanja lima

Preostali planirani događaji u okviru PROGRAMA SEMINARA SEP2013-MAJ2014:

Seminar CMS TECNOCUT & LISSMAC: sečenje vodenim plazom i zavrpna obrada (2. i 3. april 2014)
(više informacija na posebnoj stranici)

Završni seminar posvećen komparativnoj analizi različitih tehnologija i rešenja automatizacije (maj 2014., moguće tokom Sajma Tehnike u Beogradu).

KOPLAS Srbija: kalendar događaja 2013-2014.

KOPLAS Srbija: kalendar događaja 2013-2014.

Pre izrade kalendara i plana seminara izvršeno je on-line anketiranje kako bi sadržaji odgovarali potrebama naših kupaca.

Kada je reč o polju interesovanja anketiranih korisnika u prikupljenom uzorku su dominirale teme:

  • CNC probijanje i deformacija lima (31%)
  • Lasersko sečenje lima (27%)
  • Nova rešenja u tradicionalnim tehnologijama sacijanja lima (apiponk i apkant presa) 27%

kao jedna od odabranih tema (∑>100%).

Kod posebnih tema izdvojile su se:

  • Poređenje tehnologija isecanja lima: probijačica, plazma, waterjet, laser (19%)
  • Poređenje tehnologija savijanja lima: (apiponk, apkant presa, panel-bender) (18%)
  • Lasersko sečenje lima (15%)

kao jedna od odabranih tema (∑>100%).