Servis

Lokalna servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku: KOPLAS PRO doo, Nova Pazova, Srbija: 3 tehničara KOPLAS doo, Trzin (Ljubljana), Slovenija: 2 tehničara Za otkaze koji dovedu do zaustavljanja proizvodnog procesa garantovan servisni odziv: do 48h Za manje otkaze koji ne ugrožavaju proizvodni proces garantovan servisni odziv: do 4 dana Na zahtev kupca, po dogovoru,

KOPLAS PRO doo HQ

KOPLAS Srbija

KOPLAS PRO DOO Industrijska zona bb, 22330 Nova Pazova Tekući račun: 340-11002915-91 Matični broj: 20481277 PIB: 105891221 Reg: 23508749361 e-mail: office@koplas.co.rs | servis@koplas.co.rs | alati@koplas.co.rs tel: +381 (0) 22 323 598 | +381 (0) 22 328 104 | +381 (0) 22 328 089 | +381 (0) 22 328 103 fax: +381 (0) 22 323 597