PRESSIX

Kompanija SAPRE CONSTRUCIONI S.r.l. (Fontaniva, Italija) je osnovana pre više od 35 godina kao kompanija metalske industrije. Prateći potrebe tržišta kompanija se specijalizovala za CNC mašinske operacije. Uz specijalistično tehničko odeljenje za 3D dizajn, kompanija i nudi ekscentar prese vrhunskog kvaliteta. PRESSIX je brend kompanije SAPRE CONSTRUCIONI S.r.l. je uveden 1993. a odnosi se na