EUROMAC MTX12 sa integrisanim sistemom za dopremanje lima i odpremanje komada

Euromac loading/unloading sistem

Robot za automatsko postavljanje nove i odlaganje obrađene table omogućava viši stepen automatizacije za EUROMAC probijačice serije ZX, MTX i STX. Stezanje materijala ostvaruje 26 vakumskih usisnika – koji se proizvoljno pozicioniraju duž aluminijumskog vođenja. Jedan vakumski usisnik ima nosivost ⟱ 18kg, a ukupna nosivost sistema je ⟱ 468kg. Podržani su materijali nestandardnog formata: od ⤭ 200

Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja

Kompaniju SALVAGNINI je osnivao 1963. godine izvrsni inženjer i posvećenik dr Gvido Salvađini (dr Guido Salvagnini), koji je od početka fokusiran na razvoj nove tehnologije savijanja koja će zameniti postojeće tradicionalne pristupe i prevazići njihova ograničenja. Tradicionalne tehnologije savijanja su: Apkant (press brake) savijanje pomoću noža (punch) i prizme (die) čija preciznost zavisi od efikasnosti

SALVAGNINI: Prilagodljivost materijalu

Kompanija SALVAGNINI kontinuirano uvodi unapređenja u polju povećanja prilagodljivosti osobinama materijala. Osobine materijala bitno utiču na izvršavanje operacija savijanja, probijanja i laserskog sečenja lima. Ključne karakteristike materijala su vrsta legure, njegova zatezna čvrstoća, debljina lima kao i niz teže prepoznatljivih karakteristika: tip tehnološkog procesa kojim je proizveden, pravac valjanja, unutrašnja-strukturna napregnutost… U tekstu koji sledi

SALVAGNINI P2Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender. Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja. P2Xe je kompaktan panel bender koji se kontinuirano razvija i usavršava a od prethodnih verzija (P2, PERformER)

SALVAGNINI P4Lean

SALVAGNINI je pre više decenija (1977.) razvio potpuno novi koncept mašina za savijanje koje su nazvane: panel bender. Panel bender pojmovno možemo odrediti kao: visoko automatizovana mašina za kompleksno savijanje lima primenom univerzalnih alata i posebne tehnike savijanja. Serija P4Xe predstavlja panel bender modele sa najvećim kapacitetima: maks. dužina savijanja 3850mm i visina 254 mm.