H 800 portalna tračna testera

Portalna poluautomatska tračna testera za sečenje pod pravim uglom čeličnih profila, cevi i šipki (punog materijala). Robusna čelična konstrukcija rama obezbeđuje odsustvo vibracija i buke tokom rezanja. Duž celog vertkalnog hoda (prodora), rezni list napada materijal pod fiksnim uglom od 5°, čime je obezbeđen ravnomeran kvalitet reza i izbegnuto usporavanje pri kraju hoda.

H 800 NC F3000: Model H 800 sa računarski upravljanim podužnim pozicioniranjem materijala
H 800 NC F3000: Model H 800 sa računarski upravljanim podužnim pozicioniranjem materijala

Nezavisno upravljanje prodorom rama, koji je linearno vođen i hidraulički pogonjen. Pomične vođice reznog lista se automatski pozicioniraju u neposrednoj blizini reza. Sistem minimalnog podmazivanja (hlađenja) obezbeđuje “čist rez”, bez nefunkcionalnog prolivanja lubrikanta (rashladne tečnosti).

Kapacitet sečenja

Ugao
sečenja

Krug
Kvadrat
Pravougaonik
0 ° 680640 820 x 610 mm

U standardnoj opremi:

Motorizovano čišćenje reznog lista
Horizontalna hidraulična stega
  • Elektronski inverter za varijabilno upravljanje brzinom reznog lista
  • Računarski upravljana napetost (zategnutost) reznog lista
  • Automatsko postavljanje vođica reznog lista uz samu zonu rezanja
  • Sistem minimalnog podmazivanja reza
  • Kontrola prodiranja rama
  • Hidraulična horizontalna stega
  • Hidraulična vertikalna stega
  • Odvojivi kontejner za rezni otpad (špon)
  • Motorizovano čišćenje reznog lista (kružna četka)
Sistem minimalnog podmazivanja
Motorizovano zatezanje reznog lista

Tehničke karakteristike

Dimenzije sečiva 5870x34x1.1 mm
Snaga motora 5,5 kW
Brzina sečiva 15-100 m/min
Težina 3100 kg
Visina radnog stola
800 mm
Dimenzije mašine – u pogonu (BxLxH) 1550x3600x2700 mm
IMET H 1200: Najveći model u H seriji portalnih tračnih testera
IMET H 1200: Najveći model u H seriji portalnih tračnih testera

Pretraživanje IMET testera na veb sajtu proizvođača
IMET YouTube kanal
IMET katalog (PDF)