LANTEK Flex3D

Flex 3D je moguće integrisati u Expert II i Expert III platforme. Moduli koji obuhvataju ovu seriju su:
Unfolding

Aplikacija koja omogućava jednostavno i intuitivno 3D dizajniranje / projektovanje komada od lima i automatsko generisanje “razvijenog” crteža.
Tubes

Aplikacija za dizajn i sečenje cevi.
Profiles

Aplikacija za dizajn i obradu standardnih profila.
Bending

Modul omogućava kreiranje NC sekvence savijanja direktno iz 3D crteža.
5Axis

Lantek Flex3D 5X je specijalna aplikacija u okviru Lantek Flex3D serije za automatsko programiranje peto-osnih mašina za obradu profila. Sistem je kompatibilan sa vodećim 2D i 3D sistemima za dizajn a standardna licenca omogućava importovanje 3D, SAT, IGES i VDA površina i solida.

FLEX3D Moduli za integraciju sa: SolidWorks®, Solid Edge®, Invertor ® sistemima za 3D dizajn proizvoda omogućavaju kreiranje razvijenog oblika (crteža) u Lantek Expert sistemam jednim klikom.