LANTEK Expert III

ERP (Enterprise Resource Planning Software) rešenje za upravljanje resursima preduzeća specijalizovan za proizvodnu industriju / obradu lima.

Expert III obuhvata sve mogućnosti sistema Expert II a pored njih onogućava upravljanje proizvodima, kreiranje i upravljanje ponudama, evidentiranje i vođenje prodaja, proizvodnog ciklusa, zaliha proizvoda i materijala i upravljanje nabavkama. Pored već postojećeg širokog spektra menadžment modula, Lantek nudi i izradu specijalnih modula po potrebi kupaca.

Osnovna prednost ovakvog ERP rešenja u odnosu na ostale je njegova integracija sa CAD/CAM rešenjem što predstavlja san svakog menadžmenta proizvodnog preduzeća. Sa nekoliko klikova biće kreirana ponuda, NC kodovi i radni nalozi za proizvodnju i na kraju račun. Na osnovu proizvedenih količina sistem će sam ažurirati zalihe.

Moduli:

Product management
Specijalno dizajniran za potrebe kompanija koje žele da integrisano upravljaju informacijama o svom proizvodnom programu. Obuhvata: dizajn proizvoda, strukturu, dimenzije, troškove izrade, prodajne cene i nabavne cene potrebnih elemenata i materijala.

Quotes
Omogućava automatsko preiranje predračuna (ponuda) za delove koji se proizvode obradom lima. Sistem izračunava troškove i rokove kao i cenu za kupca na osnovu zadatih parametara.

Sales
Napredno upravljanje prodajom proizvoda preduzeća koje se bavi obradom lima.

Manufacturing
Menadžment sistem koji prati proces proizvodnje kroz ceo ciklus.

WOS
Predstavlja sistem koji vrši direktnu kontrolu i monitoring mašina u proizvodnji sa jednog mesta. Ovaj modul omogućava najveći mogući stepen automatizacije i integracije upravljanja i proizvodnje.

Invertory Management
Integrisano upravljanje zalihama materijala. Pruža informacije o količinama na zalihama i njihovoj vrednosti.

Purchases
Specijalno dizajniran modul koji prati nabavke.

Prilikom instalacije sistema vrši se neophodna obuka, podešavanje i adaptacija sistema ka potrebama kupca.