W Power-M plazme

Modeli M serije su namenjeni potrebama srednje i teške metalnske industrije. Pored 2D sečenja plazmom (3 ose), uz dodatnu opremu, moguće je 3D sečenje (5 osa), primena autogenog (gasnog, oxy) gorionika, glave za bušenje i urezivanje navoja kao i automatski alatni šanžer.

 

WARCOM Power S Serija CNC plazmi

WARCOM Power M Serija CNC plazmi

Modeli su jednodelne konstrukcije sa integrisanim nosačem radne ploče – radnim stolom. Nakon zavarivanja konstrukcije vrši se mašinska obrada iz jednog stezanja čime se dobija visoka preciznost izrade. Sa donje strane radne površine su integrisani segmentni usisni tankovi za prikupljanje gasova, isparenja i prašine. Kretanje radnog mosta – koji nosi reznu glavu – je sinhronizovano sa otvaranjem i zatvaranjem usisnih ventila čime se postiže veća fokusiranost usisne sile. Čvrsti otpad i krupnija prašina završavaju u izmenjivim kontejnerima.

Radni most je vođen na dve linearne vođice sa integrisanom zubčastom letvom i dvostrukim pogonom brushless motorima duž ⟷ X ose. Kretanje rezne glave na samom mostu, duž ⤢ Y ose, je takođe pogonjeno brushless motorom.

Power S model sa 3D reznom glavom

Power M model sa 3D reznom glavom

U ponudi su modeli sa širinom mosta od ⤢ Y=1500 mm do ⤢ Y=3000 mm, i dužinom radnog stola od dužinom od ⟷ X=3000 do ⟷ X=24000 mm. Konstrukcija radnog stola je predviđena za sečenje materijala debljine ≠ 50 mm a ukupni hod vertikalne ose ↕ Z=150 mm. Maksimalna brzina kretanja ⇢ X i Y ose iznosi ⇣ 50 m/min, a Z ose 30 m/min.

Standardna oprema

  • Radni sto, linearno vođenje X/Y sa integrisanim zubčastim letvama
  • Segmentni usisnici ispod radnog stola
  • Upravljački računar (CNC) – ESA/GV S 510CNC control – sa video/grafičkim interfejsom
  • Sigurnosni sistem – foto barijera

 

Izvlačenje otpada

Izvlačenje otpada

Dodatna oprema

  • 3D rezna glava (5 osa) – sečenje pod uglom i kompenzacija nagiba
Dodatna rotaciona A osa *

+/- 45

°
Dodatna rotaciona C osa

+/- 370

°

* pri kosom rezu, radna zona po širini ⤢ Y se smanjuje za 500mm

  • Autogeno sečenje – jedna ili više dodatnih glava za autogeno (gasno) sečenje

  • Glava za bušenje i urezivanje navoja ISO 30 – ISO 40

Pneumatski držači materijala, specijalna radna površina sa pinovima, hlađenje (podmazivanje), uklanjanje prašine i pneumatsko „izduvavanje“ rupe

Maks. broj obrtaja

8000

rpm
Maks. prečnik bušenja

32

mm
Bušenje – bez hlađenja

6

mm
Broj alata u automatskom spremniku *

ü

6

kom

* modul za automatsku izmenu alata predstavlja
posebnu nadogradnju – dodatnu opremu

  • Kancelarijski CAD-CAM softver: LANTEK Sharp

Omogućava brzo pravljenje izvršnih (NC) programa za mašinu na osnovu DXF/DWG crteža (standardni CAD formati) kao i automatsku optimizaciju rasporeda komada na materijalu (automatic nesting). Pored uvoza crteža napravljenih u drugim programima, poseduje sopstvenio okruženje za tehničko crtanje (CAD modul) i generisanje tipičnih crteža na osnovu karakterističnih mera (parametric files).

  • Ručna konzola za daljinsko upravljanje kretanjem osa

Tehničke karakteristike: W Power-M 2040 & 2060

W Power-M  

2040

2060

 
Širina radne zone

2000

2000

mm
Dužina radne zone

4000

6000

mm
Vertikalni korak

150

150

mm
Dimenzije mašine
Dužina

5300

7500

Širina

3200

3200

Visina

1750

1750

Pogonske jedinice – X osa (brushless)

2

2

kom
Pogonske jedinice – Y osa

1

1

kom
Brzina X / Y ose

50

50

m/min
Brzina X i Y interpolirano

70

70

m/min
Brzina Z ose

30

30

m/min
Napajanje (trofazno)

400

400

V

Pregled ključnih tehničkih karakteristika – modela 2040 i 2060.