K-TECH 450 F2000 računarski upravljana tračna testera

K-TECH 450 je računarski upravljana tračna testera za sečenje profila i cevi širine do 450mm, sa automatskim motorno pogonjenim posmakom, zakretanjem rezne glave od -30° do +30° i uređajem za motorno dopremanje materijala sa hodom 2050mm.

IMET K-TECH 450 F 2000: računarski upravljana tračna testera

Model predstavlja prirodni razvoj testere KS 450 u cilju potpune automatizacije proizvodnog procesa. Visoka preciznost pozicioniranja rama i drugih pokretnih osa je rezultat primene kaljenih linearnih kugličnih ležajeva visoke nosivosti, pogona navojnim vretenom prečnika ⌀ 32mm i povratne sprege rotacionim enkoderom.

CNC upravljanje sa povratnom spregom je primenjeno na tri radne ose. Upravljačka jedinica je integrisana sa industrijskom tastaturom i LCD ekranom. Omogućava memorisanje preko 300 različitih programa sečenja sa različitim oblicima, količinama i dužinama. Korak u programu sečenja podržava sečenje dva različita ugla na istom kraju profila.

Upravljački panel sa računarom (CNC)

Računar upravlja:

 • posmakom (hodom) testere
 • ugaonim zakretanjem rama (testere)
 • steznim čeljustima
 • dopremanjem materijala

Upravljački panel pored računara i „total-stop“ tastera sadrži i dva potenciometra za upravljanje silom i brzinom propadanja rama.

Robusnu konstrukciju mašine čine izliven osnovni stub radnog stola i elektro-varen čelični ram konvejera (dopremanje materijala). Čelični ram testere je opremljen osloncem za fiksiranje profila većeg prečnika (tubular section). Ležišta beskonačne trake sa konusnim cilindrima za podešavanje zatezanja. Traku pogoni robusan jednodelni motor-reduktor. Vođenje sečiva podesivo metalnim ulošcima i vodnim ležajevima. Završavanje reza sa zakrenutim sečivom – najmanje ⦛ 5° na ⟷ 450mm širine za bolje prosecanje, produžen vek sečiva i brzo kretanje.

Barijera sa bezbednosnim prekidačima se može podići kako bi bio omogućen potpun pristup mašini radi podešavnja. Ograda na uređaju za dopremanje je fiksna. Brzo dopremanje materijala i automatska detekcija početne i krajnje tačke pomoću senzora. Hidraulički sistem sa podešavanjem sile stezanja šapa (klampi) kao deo standardne opreme, isporučen zajedno sa hidrauličkim uljem.

Rotaciona četkica za čišćenje sečiva

Ram testere sa senzorima za materijal i osloncem za stezanje većih prečnika

Osnovna uprema:

 • upravljački računar sa tastaturom i LCD ekranom
 • motorno pogonjeno prodiranje rama u automatskom i poluautomatskom režimu
 • upravljanje silom i brzinom propadanja rama komandama upravljačkog panela
 • senzori za detektovanje materijala – za prilaz rama velikom brzinom
 • hidraulička stezna čeljust sa podesivom silom stezanja
 • uređaj za dopremanje materijala
 • hidraulički cilindar za odpremanje isečenih delova i hidrauličko ulje
 • odvojivi kontejner za otpad
 • motorizovana četkica za čišćenje sečiva
 • integrisana pumpa i tank za tečnošću za podmazivanje reza
 • sistem minimalnog podmazivanja sečiva
 • oslonac za stezanje većih prečnika

Tehnočke karakteristike

Dimenzije sečiva 4250x34x1.1 mm
Snaga motora 2.2 kW
Brzina sečiva 18-100 m/min
Visina radnog stola
845 mm
Težina (bez pakovanja) 1820 kg
Težina (sa pakovanjem) 1850 kg
Dimenzije mašine – u pogonu (BxLxH) 4120x2300x2180 mm
Dimenzije mašine – u pakovanju (BxLxH) 4100x2500x1850 mm

Kapacitet sečenja

Ugao sečenja
Krug
Kvadrat
Pravougaonik
0 ° 310280450 x 270mm
+/- 45 ° 300270270 x 270mm
60 ° 210 200180 x 270 mm
– 60 ° 160150150 x 270 mm
Sečenje iz bunta, pod 0 °

Maks.380 x 180mm
Min.240 x 40mm

Pretraživanje IMET testera na veb sajtu proizvođača
IMET YouTube kanal
IMET katalog (PDF)