BS 350/60 AFI-NC tračna testera

Automatska CNC tračna testera za sečenje cevi i profila opisanog prečnika do ⌀ 305 mm. Rezanje pod uglom do ⦛60° levo: tačke za lako fiksiranje ugla: ⦛0°, ⦛45°, ⦛60°. CNC upravljanje radom mašine: varijabilna brzina reznog lista, brojač delova, dopremanjem komada (dužina), prodorom rama. Hidraulički pogonjeno vertikalno kretanje rama. Dopremač radnog komada sa otvaranjem 350 mm (širina automatske horizontalne stege) i korakom od ↹ 515 mm. Hidraulička vertikalna stega sa odlazne strane sprečava stvaranje pucne pri kraju vertikalnog hoda.

IMET BS 350/60 AFI-NC

Motorno (CNC) upravljanje zatezanjem reznog lista. Spremnik za opiljke, rashladni tank sa električnom pumpom, hidraulička jedinica, četkice za čišćenje sečiva, dvo-metalno sečivo. Senzor za pozicioniranje: brzo spuštanje do tačke reza; automatsko detektovanje početne tačke reza; mikro-prekidač za detektovanje završne tačke reza. Električni invertor za kontrolu radne brzine sečiva; od 18 – 110 m/min.

Motorizovano čišćenje reznog lista

Upravljački računar

 • Memorija za 99 različitih programa sečenja
 • Fo 10 koraka (dužina) rezanja po jednom programu
 • Dužina isečenog komada u jednom koraku: od 4 do 9999 mm
 • Automatsko ponavljanje ciklusa dopremanja kada zadata dužina premašuje korak dodavača (515 mm)

U standardnoj opremi:

 • Elektronski inverter za varijabilno upravljanje brzinom reznog lista
 • Računarski upravljana napetost (zategnutost) reznog lista
 • Automatsko postavljanje vođica reznog lista uz samu zonu rezanja
 • Kontrola prodiranja rama
 • Senzor za brzi prodor rama do kontakta sa materijalom (početka reza)
 • Sistem minimalnog podmazivanja reza
 • Hidraulična horizontalna stega, sa reduktorom sile
 • Hidraulična vertikalna stega
 • Odvojivi kontejner za rezni otpad (špon)
 • Elektro pumpa za rashladnu tečnost i pištolj za ručno pranje radne zone
 • Motorizovano čišćenje reznog lista (kružna četka)
Motorizovano zatezanje reznog lista

Tehnološki kapaciteti – maksimalne dimenzije profila/cevi/šipke:

Ugao
Krug
Kvadrat
Pravougaonik
0 ° 305 250 350 x 200 mm
45 ° 250 230 230 x 200 mm
60 ° 175 155 170 x 100 mm
Sistem minimalnog podmazivanja
(dodatna oprema)

Sečenje iz bunta (dodatna oprema):

 • Maksimalne dimenzije bunta: 300×120 mm
 • Minimalne dimenzije bunta: : 120×20 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije sečiva 3370x27x0.9 mm
Snaga motora 1.8 kW
Brzina sečiva 18-110 m/min
Visina radnog stola 880 mm
Težina 890 kg
Dimenzije mašine – u pogonu (BxLxH) 1850x1900x1990 mm

Pretraživanje IMET testera na veb sajtu proizvođača
IMET YouTube kanal
IMET katalog (PDF)