Euromac DIGIBEND

EUROMAC DIGIBEND predstavlja univerzalnu mašinu za različite vidove obrade materijala velike debljine. Zbog svoje fleksibilnosti, modularnosti i univerzalnosti zaslužuje posebnu pažnju. Uz odgovarajuće alate-module DIGIBEND se može koristiti za savijanje cevi i punih profila (šipke) do 3D (3 x prečnik cevi), za probijanje debelih ploča/limova, horizontalno apkant savijanje i slične operacije.

Euromac Digibend - horizontalna presa

Euromac Digibend – horizontalna presa

Standardnu opremu čini CNC upravljanje, ručni graničnik dužine 600mm i set ručnih alata za rad sa mašinom.
Kao dodatna oprema dostupan je motorizovani graničnik (računarski upravljan) dve dužine: ⟷ 1250 mm i ⟷ 2000 mm

Upravljačka jedinica

Upravljačka jedinica

DIGIBEND predstavlja kompaktnu, pristupačnu mašinu koja pokriva, uz odgovarajuće module i alate koje nudi EUROMAC, širok spektar operacija. Veliki broj vlasnika DIGIBEND-a u svetu pravi sopstvene alate za specijalne operacije i na nove načine koriste mogućnosti mašine.

Euromac Digibend - savijanje zatvorenih profila

Euromac Digibend – savijanje zatvorenih profila

Hidraulični cilindar je potpuno integrisan u čvrstu i normalizovanu Meehanite® čeličnu konstrukciju (65N/mm2) što garantuje dugotrajnost. Cilindar i ram mašine su napravljeni iz jedne operacije kako bi preciznost i pouzdanost bili garantovani. (patentiran postupak)

Radna brzina može da se podešava a mašina će automatski usporiti u blizini tačke savijanja. Sistem za indeksiranje omogućava brzo postavljanje i nameštanje alata.

Dostupni alatni moduli za Euromac Digibend

Dostupni alatni moduli za Euromac Digibend

 

EUROMAC DIGIBEND: Savijanje flaha

EUROMAC DIGIBEND: Savijanje debelog flaha

EUROMAC DIGIBEND: Savijanje na kant

EUROMAC DIGIBEND: Savijanje pomoću pokretnog naslona

EUROMAC DIGIBEND: Rotaciono savijanje cevi