AccuForm E 2D CNC savijačica žice

AccuForm E – serije AFE2D i AFE3D predstavljaju ekonomične mašine izvedene iz naprednijih AccuForm Modular modela. AFE2D seriju čine 2D savijačice žice maks. prečnika od 4mm do 12mm. Poput AFM modela: AFE modeli u osnovnoj opremi imaju automatski dodavač žice sa rotacionog odmotača kotura i modulima za ravnanje i odsecanje. Serija obuhvata modele sa jednostrukom i višestrukom (turela sa više alata) radnom glavom.

AIM AFE-2D6: 2D CNC savijačica za žicu do 6mm

AIM AFE-2D6: 2D CNC savijačica za žicu do 6mm – sistem bez odmotača kotura

AccuForm AFE-2D8-T CNC savijačica žice

AccuForm AFE-2D8-T CNC savijačica žice

 

Automatski dodavač žice (osnovna oprema) se sastoji od okretnog stola koji nosi kotur i dvostrukog planarnog modula za ispravljanje (ravnanje) žice. Okredni sto za odmotavajne (dekoiler) može da nosi kotur žice težine do 1500kg.

Dvostruki planarni ispravljač žice (osnovna oprema)

Dvostruki planarni ispravljač žice (osnovna oprema)

Dvostruki planarni ispravljač žice (osnovna oprema)


Osnovna oprema takođe sadrži:

 • upravljano hlađenje elektro ormara sa dugotrajnim filterima

 • dvostruko pogonjen hidraulički sistem za sečenje žice

  • za modele kapaciteta preko 4mm)

 • svi ležajevi su zaštićeni zaptivnim materijalom i predimenzionisani kako bi se osigurao dug vek eksploatacije i smanjili troškovi održavanja

Jednostruka glava

Jednostruka glava


Osobine upravljačke jedinice u osnovnoj opremi:

 • ekran u boji osetljiv na dodir

 • zaštićena industrijska tastatura za unos podataka

 • dvostruka procesorska jedinica omogućava izvršavanje proizvodnog procesa dok operater pravi novi ili menja postojeće programe

 • statistika proizvodnje sa procenom troškova i planom izvršavanja programa

 • spajanje pojedinačnih programa u liste izvršavanja

 • rad sa programima savijanja na nezavisnom (kancelarijskom računaru)

 • zasnovana na Windows platformi sistemu te je omogućena laka razmena programa i drugih podataka

 • mogućnost zadavanja programiranog zastoja radi sinhronizacije sa tempom sekundarnih operacija

 • funkcija za jednostavno programiranje spiralnog savijanja

 • komunikacioni interfejs: serijski port, paralelni port, LAN i USB portovi

 • portovi za nadogradnje: robotizacija i integrisana dodatna obrada

Višestruka glava (turela)

Višestruka glava (turela)

Dodatna oprema za AFE2D modele:

 • Programiranje na osnovu DXF crteža
 • Programiranje na osnovu STEP 3D modela
 • Animirana 3D simulacija procesa savijanja
 • Video kamera za nadgledanje mašine i video konferenciju
 • Niz opcija za snažniji servo-pogon – povećanje produktivnosti

AFE-2Dx