Seminar: Tehnologija CNC probijanja lima

Seminar

Seminar “Tehnologija CNC probijanja lima” je održan tokom 51. nedelje (13.-16. decembar) 2016. godine.  Od 100 registrovanih prisustvovalo je 87 učesnika / 41. kompanije iz Srbije i Makedonije. Učesnici su iz razloga udobnosti i efikasnog rada podeljeni u četiri dnevne grupe do 25 članova. Grupe su formirane na osnovu zajedničkog interesovanja, tehničke, tehnološke i poslovne sličnosti kompanija te je sadržaj bio delimično prilagođen za svaku grupu.

Predavanje - grupa B

Sadržaj redovnog dela programa seminara

Blok A: Tehnologija probijanja I

 • A01 Uvod u tehnologiju probijanja (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)
 • A02 Tehnike probijanja i dostupna rešenja (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)
Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor

Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor

Blok B: MATE precision tooling

 • B01 Sažet pregled i uvodne napomene (Nikola Dedijer, KOPLAS PRO doo, alati i potrošni materijali)
 • B02 Intro to MATE (Jan Koudelka, MATE Precision Tooling, Area Sales Manager)
 • B03 Trumpf Product Overview / B04 Ultra Product Overview (Jan Koudelka, MATE Precision Tooling, Area Sales Manager)
 • B05 Ultra QCT (Jan Koudelka, MATE Precision Tooling, Area Sales Manager)
 • B06 SuperMax Coating (Jan Koudelka, MATE Precision Tooling, Area Sales Manager)
Nikola Dedijer, KOPLAS PRO doo, alati i potrošni materijali

Nikola Dedijer, KOPLAS PRO doo, alati i potrošni materijali

Jan Koudelka, Area Sales Manager - MATE

Jan Koudelka, Area Sales Manager – MATE Precision Tooling

Blok C: Tehnologija probijanja II

 • C01 Problemi, rešenja – održavanje (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)
 • C02 MATE specijalni alati (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)
 • C03 CNC probijačice – istorija, osobine i ponuda (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)

Blok D: Tehnologije CNC sečenja

 • D01 Komparativna analiza: probijanje, plazma, laser, vodeni mlaz (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)
 • D02 Tehnološka izložba – u izložbenom prostoru
Tehnološka izložba - diskusija o različitim tehnologijama CNC sečenja lima

Tehnološka izložba – diskusija o različitim tehnologijama CNC sečenja lima

Tehnološka izložba - diskusija

Tehnološka izložba – diskusija

Diskusija tokom tehnološke izložbe

Diskusija tokom tehnološke izložbe

Diskusija tokom tehnološke izložbe

Diskusija tokom tehnološke izložbe

Blok E: Programiranje CNC probijačica

 • E01 Lantek Expert Punch CAD/CAM (Petar Lisica, KOPLAS PRO doo, CAD/CAM tehnička podrška)
Petar Lisica, KOPLAS PRO doo, CAD/CAM tehnička podrška

Petar Lisica, KOPLAS PRO doo, CAD/CAM tehnička podrška

 • E02 Unapređenje proizvodnog procesa CAD/CAM rešenjem (Goran Grubić, KOPLAS PRO doo, direktor)

 

 

Grupa A - utorak - 13. decembar

Grupa A – utorak – 13. decembar

Grupa B - sreda - 14. decembar

Grupa B – sreda – 14. decembar

Grupa C - četvrtak - 15. decembar

Grupa C – četvrtak – 15. decembar

Grupa C - četvrtak - 15. decembar

Grupa D – petak – 15. decembar

Predavanje - grupa C

Na kraju redovnog programa seminara učesnici su imali priliku da se opredele za učešće u dopunskim aktivnostima – radionicama. Radionice su organizovane u manjim grupama (od dve do šest osoba) i održavale su se paralelno u trajanju od 30 minuta.

Radionice:

 • LANTEK praktična radionica

  • Moderator: Petar Lisica, CAD/CAM tehnička podrška

 • TopPunch praktična radionica

  • Moderator: Martin Grubić, tehnička podrška: CNC/automatika

 • Praktično rukovanje alatima, multitool stanicama i održavanje

  • Moderator: Miroslav Marković, tehnička podrška: elektro-mehanika

 • Polaganje testa usvojenog znanja

  • Moderator: Goran Grubić, direktor

 • Diskusija o nabavci polovnih probijačica

  • Moderator: Goran Grubić, direktor

LANTEK praktična radionica

Najpopularnija radionica se bavila praktičnim radom u Lantek Expert Punch CAD/CAM softverskom paketu.

Lantek CAD/CAM radionica

Lantek CAD/CAM radionica

Moderator (Petar Lisica) je zainteresovanim učesnicima seminara demonstrirao najnoviju verziju Lantek Expert Punch CAD/CAM softvera koristeći podešavanja za Euromac MTX6 probijačicu. Učesnici radionice su na interaktivan način prošli kroz proces zadavanja tehnologije, pravljenja rasporeda delova na tabli (nesting) i izrade izvršnih programa. Učesnici su imali priliku da sami prođu kroz deo ili ceo proces tehnološke obrade komada – koristeći naše i svoje DXF crteže.

 

Polaganje testa usvojenog znanja

Za četiri dana trajanja seminara ukupno 18 kandidata je polagalo test iz poznavanja tehnologije CNC probijanja lima. Test od 14 pitanja i zadataka je bio vrlo zahtevan i obuhvatao je poznavanje alata, mašina, pravila pri obradi različitih materijala kao i tehnike programiranja. Vreme za rešavanje testa je bilo ograničeno na 30 minuta. Da bi položili test kandidatima je potrebno najmanje 11 od ukupno 14 poena, odnosno 80% tačnih odgovora.

Ime Prezime Kompanija Zemlja Rezultat
1 Radiša Rakić MELPO Srbija 14,00
2 Siniša Ljubišić MELPO Srbija 13,00
3 Stefan Svilanović MELPO Srbija 13,00
4 Dušan Lazović TERMOVENT KOMERC Srbija 13,00
5 Zoran Vukelić BG REKLAM Srbija 12,50
6 Zoran Ilievski BADE Makedonija 12,00
7 Darko Tonevski RADE KONČAR Makedonija 11,50
8 Toše Naunov RADE KONČAR Makedonija 11,00

Test je položilo 8 od 18 kandidata (44,44%). Kandidatima koji su položili test se izdaje KOPLAS sertifikat o poznavanju tehnologije CNC probijanja lima.
Test je prvenstveno namenjen operaterima, inženjerima, tehnolozima, mlađim kolegama (po godinama i/ili činu) kojima ovaj tip formalne afirmacije može značiti na ličnom i profesionalnom planu.

 

Polaganje testa

Polaganje testa

Polaganje testa

Polaganje testa