Program seminara 2019

Prva najava i preliminarni nacrt sadržaja.

Sredinom oktobra 2019. organizujemo dva besplatna seminara o tehnologijama savijanja i probijanja lima. Sadržaj će činiti teorijsko-stručna predavanja, prezentacije relevantnih inovacija u našem programu i fakultativne radionice. Seminari su jednodnevni, održavaju se u sedištu KOPLAS-a (Nova Pazova, Industrijska zona bb). Radi udobnosti, učesnike ćemo podeliti u više grupa (do 25 osoba), za koje će se seminar održati u različitim danima, tokom iste nedelje. Predviđeno je i tematsko fokusiranje prema preferencijama učesnika (označenim u registracionom formularu), tako da će se sadržaj dela prezentacija konkretnih tehničkih rešenja razlikovati za različite grupe.

Preliminarni kalendar seminara

Seminar o tehnologijama savijanja lima je planiran za 42. nedelju (14.-18. oktobar), dok bi seminar o tehnologijama probijanja lima bio održan naredne, 43. nedelje (21.-25. oktobar).

Seminari 2019 rana najava

Tehnologije savijanja lima

Teorijsko-stručni segment čine predavanja sa temama:

 • Uvod u tehnologije savijanja lima
 • Tehnologija alatnog savijanja nožem i prizmom (apkant presa)
 • CNC ose kod apkant presa
 • Alatni sklopovi specijalne namene

Relevantne inovacije u našem programu:

 • Servo-električne prese Euromac FX Bend
 • Autonomna proizvodna ćelija Euromac FX Bend Cell
 • Salvagnini panel-bender inovacije

Tematski fokusi za grupe:

 • European Style sistem apkant alata (Amada, Promecam…)
 • New Standard sistem apkant alata (Wila, Trumpf…)
 • Automatizacija

Praktične radionice:

 • Praktičan rad na četvoro-osnoj CNC apkant presi (1550 mm, 40 tona)
 • Izbor optimalnih alata za proizvodni zadatak
 • Evaluacija tehničkih karakteristika apkant presa prema proizvodnom zadatku
 • Polaganje testa usvojenog znanja

Tehnologije probijanja lima

Teorijsko-stručni segment čine predavanja sa temama:

 • Uvod u tehnologiju CNC probijanja lima
 • Problemi i rešenja
 • Poređenje tehnologija sečenja lima: laser, plazma, vodeni mlaz, probijanje

Predstavićemo relevantne inovacije u našem programu:

 • Salvagnini S1 thick-turret multi-press head probijačica
 • Inovacije u MATE programu alata za CNC probijačice

Tematski fokusi za grupe:

 • Trumpf sistem alata
 • Thick-turret sistem alata
 • Automatizacija

Praktične radionice:

 • Praktičan rad na Euromac CNC probijačici
 • Priprema izvršnog programa primenom LANTEK CAD/CAM softvera
 • Polaganje testa usvojenog znanja
Tehnološka izložba – diskusija o različitim tehnologijama CNC sečenja lima (2016.)

Realizacija seminara

Učesnici koji dolaze iz iste kompanije će biti raspoređeni u istu grupu. Početak programa će biti u 9 sati, a težićemo se program završi do kraja radnog vremena. Fakultativne aktivnosti se sprovode nakon završetka redovnog programa. Tokom završne diskusije učesnici će imati priliku da se izjasne kroz anketni formular o učešću u dopunksim aktivnostima (radionicama). Radionice se sprovode u manjim grupama, tematski su usko fokusirane i traju 30 minuta. Po tri radionice se realizuju paralelno – u tri uzastopna termina.

Polaganje testova usvojenog znanja je fakultativno. Polaznicima koji dobiju prelaznu ocenu izdajemo našu potvrdu o usvojenom znanju. Tokom polaganja je polaznicima dostupna stručna literatura ali prepisivanje i konsultacije nisu dozvoljene. Oni koji ne polože iz prvog pokušaja, mogu polagati još jednom u terminu druge grupe.

Seminar o tehnologijama probijanja lima – Grupa A – utorak – 13. decembar 2016.
Prethodni seminari

Uskoro više informacija.