HYLLUS

Kompanija HYLLUS (Turbigo, Italija) preko 70. godina proizvodi mašine za obradu tankih limova.

HYLLUS

HYLLUS

Proizvodni program obuhvata:

 • mašine za obradu ruba – falcovanje

 • mašine za rolovanje

  • 3 simetrično postavljena valjka – ručni i motorni pogon

  • 3 asimetrično postavljena valjka – ručni i motorni pogon

 • mašine za savijanje ivice

  • ručni pogon

  • motorizovana verzija

 • apiponk mašina za savijanje

  • ručni apiponk

  • motorizovani apiponk

 • makaze za lim – “giljotina” koncept

  • ručne

  • motorizovane

 • makaze za lim sa ručkom

Adresa sedišta:

HYLLUS
Piazzetta 5 Vie,
20029 TURBIGO (Mi) Italia

Tel. +39 0331.899.222
Faks: +39 0331.899.222

E-mail: hyllus@hyllus.com
Veb: www.hyllus.it