Servis

Lokalna servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku: KOPLAS PRO doo, Nova Pazova, Srbija: 3 tehničara KOPLAS doo, Trzin (Ljubljana), Slovenija: 2 tehničara Za otkaze koji dovedu do zaustavljanja proizvodnog procesa garantovan servisni odziv: do 48h Za manje otkaze koji ne ugrožavaju proizvodni proces garantovan servisni odziv: do 4 dana Na zahtev kupca, po dogovoru,