Izložbeni salon KOPLAS Slovenija – mašine na stanju

KOPLAS Slovenija - Ljubljana, Trzin, Motnica 11

KOPLAS Slovenija – Ljubljana, Trzin, Motnica 11

Na stanju (ažurirano: 11. novembra 2016.): Euromac MTX6 Flex 1250/30-2250 probijačica, Euromac FA i VA ćoškarice, Euromac FxBend 850 servo-električni apkant, AIM AFC6 CNC savijačica žice.
Mašine spremne za demonstraciju.

EUROMAC MTX6 FLEX 1250/30-2250

CNC hidraulička probijačica MTX6 FLEX serije sa dubinom C grla 1250 mm, maks. silom probijanja 30 t i hodom X ose 2250mm. Tri rotacione i tri fiksne alatne D stanice.

Euromac MTX6 Flex 1250-30/2250

Euromac MTX6 Flex 1250-30/2250

EUROMAC FxBEND 850

servo-električna CNC apkant presa sa jednodelnim (izlivenim) C profilom – sila 20t, širina savijanja 850 mm, tro-osni zadnji graničnik

Euromac FxBend 850

Euromac FxBend 850

EUROMAC NOTCHING FA 200/6 i VA 220/6R

Univerzalne radioničarske mašine iz Euromac serije Notching (“ćoškarice”) uz pristupačno ulaganje omogućavaju vršenje čitavog niza operacija: od isecanja ugla/ćoška do probijanja, apkant savijanja, isecanja radijusa, isecanja slota itd. Na lageru su:

  • FA 200/6: FA (Fixed Angle) hidraulička mašina za isecanje pravog ugla (⦛90º) na limu debljine do 6mm (za st. čelik)
  • VA 220/6R: VA (Variable Angle) hidraulička mašina sa noževima dužine ⤢ 220 mm za isecanje ugla od ⦛30° do ⦛ 140° na limu debljine do 6,5 mm (za st. čelik)
Euromac FA 200/6

Euromac FA 200/6

Euromac VA 220/6R

Euromac VA 220/6R

AIM AccuFORM COMPACT AFC-6D

3D savijačica žice prečnika do 6mm, sa odmotačem kotura i modulom za ravnanje

aim