SALVAGNINI CNC/MNG

SALVAGNINI od početka proizvodnje automatizovanih proizvodnih sistema ima sopstveni razvoj softvera što predstavlja jednu od ključnih prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju. Sopstvenim razvojem softvera SALVAGNINI je obezbedio potpunu optimizaciju rada svojih mašina i maksimalno iskorišćenje primenjene opreme.

Prvu grupu SALVAGNINI softvera (opisanu skraćenicama: CNC/MNG) čine upravljački i kancelarijski softverski paketi za kontrolu mašine, planiranje proizvodnje, upravljanje radnim nalozima i izvršnim programima objedinjeni u softverski paket koji se naziva i JOB.CONSOLE.L.

U nastavku teksta ćemo predstaviti softverske komponente ove grupe:

 • Laser TRADJUST
 • Salvagnini Console
 • LDEX
 • JOBLaser
 • Trajectory management
 • Maintenance Manager
 • Restart manager
 • Tool Shell
 • Local Tools
 • EasyData
 • OFFICE.L paket

Softverske komponente i paketi koji su prikazani u ovom dokumentu su uključeni u cenu mašine i predstavljaju deo standardne opreme.

 • Laser TRADJUST

SALVAGNINI je stvorio Laser TRADJUST na osnovu obimnog znanja prikupljanog tokom godina istraživanja primene fiber lasera u industriji obrade lima. TRADJUST vrši optimizaciju rada mašine pomoću patentiranih algoritama inteligetnog upravljanja parametrima sečenja. TRADJUST je intregrisan sa SiX upravljačkim sistemom.

Softverski paket za upravljanje proizvodnjom i SALVAGNINI laserskim sistemom. JOB.CONSOLE.L je integrisan sa SiX (Sistem za upravljanje i kontrolu) upravljačkim sistemom i omogućava jednostavno korišćenje, upravljanje i nadgledanje laserskog sistema posredstvom razumljivog i intuitivnog grafičkog korisničkog interfejsa. Za potrebe kompleksnijih analiza poslovnog procesa JOB.CONSOLE.L prikuplja i arhivira sve relevantne podatke o laserskom sistemu, proizvodnom toku i izvršenim operacijama čime je omogućen kvalitetan monitoring sistema.

Komponente JOB.CONSOLE.L paketa:

 • Salvagnini Console

Osnovni upravljački interfejs koji koristi operater na mašini. Omogućava: jednostavno snimanje i pronalaženje programa pomoću hijerarhijskog grananja; editor programa za jednostavne korekcije; polu-automatsko kretanje delova (osa) sistema pomoću grafičkog interfejsa – olakšava pristup različitim delovima mašine;

Korisnički interfejs programa: Salvagnini Console

Korisnički interfejs programa: Salvagnini Console

 • LDEX
  Alat za upravljanje tehnološkim parametrima i optimizaciju putanje sečenja.

 • JOBLaser

Aplikacija za dnevno planiranje proizvodnje definisanjem proizvodnih sekvenci (izvršni programi) koje se smeštaju u Job (posao). JOBLaser omogućava promenu i dopunu proizvodnih lista (radni nalozi) istovremeno sa izvršavanjem trenutnog programa na mašini.

 • Trajectory management

Program za “off-line” interpolaciju putanja (kretanje osa) u programu kako bi se smanjila verovatnoća sudara sa sitnim komadima (veoma sitni komadi ne stoje sabilno i mogu se nagnuti-rotirati zbog toga što su manji od veličine polja u čeličnoj mreži). Tokom procesa sečenja sistem elektromehanički detektuje ukoliko dođe do sudara između dizne i komada i automatski ponavlja izvršavanje programa kod mesta na kojem je došlo do kontakta. Ukoliko je potrebno zaustavlja se izvršavanje programa i operateru se prikaže poruka o problemu.

 • Maintenance Manager

Softver za upravljanje održavanjem i analizu proizvodnog procesa. Sadrži bazu podataka sa beleškama o kretanju mašine i izvršavanju proizvodnih ciklusa.

 • Restart Management

Program omogućava operateru da nastavi izvršavanje programa koji su zaustavljeni u procesu sečenja kao i da resetuje njihovo izvršavanje.

Izgled korisničkog interfejsa Restart Management komponente

Izgled korisničkog interfejsa Restart Management komponente

 • Tool Shell

Baza podataka sa svim parametrima sečenja i tehnološkim informacijama za standardne materijale. Korisnik može dodavati nove materijale i menjati tehnološke parametre.

 • Local Tools

Podešavanje i izmena parametara sečenja direktno na upravljačkoj konzoli.

 • EasyData

Dijagnostička platforma zasnovana na veb tehnologijama. EasyData je integrisan sa glavnim upravljačkim računarom laserskog sistema (CNC) a korisniku omogućava jednostavno pretraživanje tehničke dokumentacije, uputstava, elektro i hidrauličkih šema itd.

Pristup tehničkoj dokumentaciji preko EasyData platforme

Pristup tehničkoj dokumentaciji preko EasyData platforme

OFFICE.L

Kancelarijski softverski paket za upravljanje laserskim sistemom i slanje izvršnih programa.

Office Shell - za brz i jednostavan pristup projektima i izvršnim programima

Office Shell – za brz i jednostavan pristup projektima i izvršnim programima

U sebi sadrži:

Office Shell

Grafički interfejs za brz i jednostavan pristup projektima i izvršnim programima sa funkcijama:

 • ručnog programiranja i editovanja postojećih programa

 • snimanje listi programa i listi radnih naloga radi lakše pretrage

 • pristup ostalim SALVAGNINI programima

 • mrežni transfer izvršnih programa i radnih naloga iz kancelarije do mašine u proizvodnji

LDEX

Alat za upravljanje tehnološkim parametrima i optimizaciju putanje sečenja.

Preporučujemo Vam da pročitate i opštu stranicu o SALVAGNINI softveru (link).