SALVAGNINI L1Xe

Napomena:

Sadržaj ove stranice više nije relevantan. Preporučujemo Vam da pogledate stranicu o SALVAGNINI L3 Fiber Laser mašini koja je nasledila L1Xe.

L1Xe sistem sa fiber laserom povećava stepen iskorišćenja energije sa 10% (standardni CO2 laseri) na 25%.
Kako je laserski snop usmereniji nego kod klasičnih lasera postižu se mnogo veće brzine sečenja i probijanja. Talasna dužina zraka, koja se koristi kod fiber tehnologije, omogućava sečenje visoko reflektivnih materijala.

Konstrukcija mašine je mnogo kompaktnija i zauzima malo prostora što olakšava postavljanje u proizvodnoj hali. Kompaktan dizajn dovodi i do drastičnog pojeftinjenja redovnog održavanja.

L1Xe je rešenje koje trenutno nema konkurenta u svetu jer je Salvagnini radio na primeni fiber lasera nekoliko godina pre ostalih svetskih proizvođača. Sistem je fleksibilan, pouzdan i siguran a procedura puštanja u rad i korišćenja veoma jednostavna.

Servisiranje L1Xe, iako zahveta stručno znanje i opremu, neuporedivo jednostavnije od servisiranja standardnih C02 lasera što drastično smanjuje troškove i vreme stajanja mašine. KOPLAS PRO pruža sve tipove redovnih servisa za ove mašine što nas čini jedinim domaćim servisom za laserske sisteme za sečenje lima, dok su drugi proizvođači primorani da šalju servisne ekipe iz zemalja zapadne Evrope.

L1Xe je moguće integrisati sa ostalim SALVAGNINI mašinama u potpuno integrisan sistem automatizovane proizvodnje. Upravljanje laserom se vrši preko SiX kontrolera koji je samostalno razvio SALVAGNINI.