SALVAGNINI Fiber laser

Napomena:

Sadržaj ove stranice više nije relevantan. Preporučujemo Vam da pogledate stranicu o SALVAGNINI L3 Fiber Laser mašini.

Sistemi za lasersko sečenje lima sa Fiber izvorom. Niži troškovi sečenja, manja potrošnja energije, brži pirsing i sečenje. Rad sa visokoreflektivnim materijalima. Jeftinije održavanje i kompaktan dizajn.

L3 Fiber laser – simbol iskustva i inovacije – druga generacija biber-laser tehnologije.

Sa novom generacijom fiber mašina, SALVAGNINI je potrvdio liderstvo u primeni fiber tehnologije, optimizujući brojne prednosti koje ova tehnologija nudi:
– Smanjenje troškova rada i održavanja, zahvaljujući jednostavnom dizajnu izvora laserskog zraka i eliminaciji optičkih puteva i laserskog gasa.
– Drastično smanjenje potrošnje energije u stend-by režimu: manje od 5 kW!
– Veća brzina sečenja i rapidan pirsing,
– Širi spektar materijala koji se obrađuju – zahvaljujući manjoj talasnoj dužini laserskog fiber zraka – uspešno se seku aluminijum, bakar, mesing, galvanizovan čelik.
– Jedinstvena i kompaktna konfiguracija zahvaljujući redukciji dimenzija izvora i čilera, i fiber-optičkom transportu laserskog zraka.
– Eliminacija warm-up vremena (zagrevanja) laserskog izvora.

L3 – visoka produktivnost uz niske troškove

L5 – SAVAGNINI visoko-dinamični Fiber Laser – novi doprinos perfekciji
Inovativni mehanički sistem na ramu mašine (patentiran) omogućava lokalno kretanje glave u X-Y ravni na razdaljini do 170 mm, uz ubrzanje od 5G.
Razlika između L3 i L5 je u većoj brzini pozicioniranja rezne glave.