Imet SIRIO

Cirkularne testere sa vertikalnim kretanjem sečiva čine seriji modela SIRIO. Upravljanje testerom je manuleno, poluatomatsko (pneumatsko) ili automatsko sa NC kontrolerom i graničnikom za dužinu odsecanja, što zavisi od modela. Stezanje komada je manuelno ili pneumatsko zavisno od modela ili opcione opreme. Standardni pogon je sa dve brzine, a opciono je na raspolaganju elektronska kontrola brzine ESC, vertikalne čeljusti za stezanje bunta, nožna komanda i radni sto sa valjcima.