Imet PERFECT, IDEAL, RECORD

Modeli serije IDEAL, PERFECT i RECORD su cirkularne testere za čelik. Kod svih modela upravljanje i stezanje komada je ručno, pogonski motor je monofazni sa jednom ili trofazni sa dve brzine. Ugao sečenja je od 0º do 45º, a kod modela RECORD od -45º do +45º. U zavisnosti od modela opcionu opremu čine, dvostruki mehanizam za stezanje i pneumatski stezač komada, a modeli RECORD imaju i mogućnost montaže radnog stola sa valjcima.