Imet dodatna oprema

IMET radni stolovi sa valjcima se nude kao opciona oprema za sve tipove testera. Dužina, širina i visina stola kao i prečnik valjaka se biraju zavisno od modela mašine i zahteva kupca. Osnovni model stola nosi oznaku RTS. Model RTM ima mehaničku mernu skalu i pokretni graničnik za određivanje dužine sečenja, dok je kod modela RTD merenje elektronsko sa prikazom na posebnom displeju.