Imet BS, KS i BaSic

Osnovni model trakastih testera serije BS je manuelni sa mehaničkim stezanjem komada i dve brzine (trofazna verzija, opciono monofazna sa 1 brzinom). Poluautomatski modeli postoje sa gravitacionim, pneumatskim ili hidrauličnim spuštanjem uz regulaciju posmaka. Snažniji modeli imaju ugaonik (ger) od -45º do 60º. Opcina oprema je elektronska regulacija brzine ESC, pneumatsko ili hidraulično stezanje komada, nožna komanda, radni sto sa valjcima i NC kontroler.