Ekscentar prese PRESSIX

Italijanski proizvođač SARTORE nudi seriju ekscentar presa vrhunskog kvaliteta PRESSIX. Zavisno od realizacije postoje dve grupe modela PRESSIX presa, a to su prese sa C-profilom serije CNR (CNV) i velike eksentar prese sa dvostrukim stubom serije DM.

Serija CNR obuhvata prese od 40 do 250t, a seriju DM čine prese od 150 do 800t. Prese veće ili vanstandardne tonaže su predmet posebnih porudžbina.