DALLAN Linija za štokove

Rollforming linija za kompletnu produkciju ramova (štokova) za vrata različitih namena. Integralni sistem u kome je kombinovan rollforming sa probijanjem, isecanjem, sečenjem pod 45° i savijanjem sa ciljem dobijanja gotovih proizvoda. Slobodno programiranje svih operacija kompjuterom za maksimalnu fleksibilnost i raznovrsnost.