DALCOS Strip Feeder

Dodavač traka lima DALCOS model VEGA sa dva CNC pokretna prihvatnika lima. Upotrenba kod svih materijala od debljine lima 0,20 mm, sa ili bez zaštitnog filma na limu. Visoka preciznost pozicioniranja. Kapacitet: širina traka od 20 do 1500 mm, debljina lima od 0,20 do 2,00 mm, Upravljačka jedinica uključena.