DALCOS Probijanje iz kotura

Automatska obrada lima iz kotura probijanjem, debljina lima od 0,3 do 3 mm, širina trake lima od 20 -1500 mm. Konrola pozicioniranja CNC ulagačem DALCOS – model VEGA sa dva CNC prihvatnika, In-line hidrauličke prese sa specijalnim matricama za simultani front and back porcessing i više alata, Parametarsko programiranje Just-in-Time.